Wist u...   (101 feiten en weetjes over het eiland)


... dat het eiland 55 bankjes telt?
... dat op 1 juni 1950 de waterleiding op het eiland wordt ingewijd?
... dat waterbedrijf Vitens jaarlijks 175.000 kuub drinkwater wint?
... dat het pand 'Rijsbergen' op 1 juni 1950 de bestemming jeugdherberg kreeg?
... dat de eilander ijsbaan ontstaan is door afgraving? De grond werd bestemd voor ophogen kerkhof.
... dat een wadpier tot 6 jaar oud kan worden?
... dat het dorp van West naar Oost is gebouwd en zo beter bestand tegen de wind?
... dat de VVV Schiermonnikoog in 1899 werd opgericht?
... dat cineast Bert Haanstra in de 70-er jaren op het eiland filmde voor twee van zijn films?
... dat u aan de kleur van een meeuwen-ei kunt zien wat de meeuw gegeten heeft? 
... dat de scholekster tot 30 jaar oud kan worden?
... dat een kokkel ongeveer 10 jaar oud kan worden?
... dat meeuwen pas na vier jaar volwassen zijn?
... dat de kokkels en mosselen in 14 dagen al het water van de Waddenzee filteren? 
... dat de kanoet 16.000 km per jaar vliegt tussen Afrika en Siberië met de Waddenzee als tussenstop?
... dat grijze zeehonden in de winter jongen krijgen? 
... dat strandgapers door de Vikingen naar Europa zijn gebracht?
... dat van de kudde Sayaguesa-runderen 1 koe met een GPS-zender is uitgerust?
    en zo de kudde in het bezoekerscentrum is te volgen?
... dat de kudde in het voorjaar van 2017 gezelschap kreeg van Exmoor-pony's?
... dat in november 2016 het kookboek 'Schiermonnikookt' uitkwam?
... dat lepelaar-expert Otto Overdijk op 7 april 2013 'De Gouden Wimpel' van de Postcode Loterij
    ontving en een bedrag van 25.000 Euro voor Natuurmonumenten?
... dat de beide vuurtorens dateren uit 1853? De Zuidertoren doofde in 1909.
... dat een puntmutswasplaat (paddenstoel) het liefst groeit waar geplagd is?
... dat de Got Tjark (Grote Kerk) op 9 december 2016 honderdvijftig jaar bestond?
... dat de St. Egbertkapel op 19 april 2015 100 jaar bestond?
... dat de eendenkooi op 2 juli 2011, 150 jaar bestond?
... dat de Got Tjark eigendom is van de protestantse gemeente
    en de toren eigendom is van de gemeente Schiermonnikoog?
... dat de Got Tjark in 1989 een nieuwe torenklok kreeg?
... dat u een zeester kunt conserveren door hem een maand in de brandspiritus te leggen
    en daarna 2 maanden te laten drogen?
... dat eilander Foppe Hoekstra een 8000 jaar oude (rendier) hamer vond op het strand?
... dat het team van o.l.s. Martha Karst in 1984 uit drie personen bestond?
... dat in 1976 het eiland stroom kreeg vanaf de vaste wal?
... dat daarvoor in 1975 onder het wad een kabel is gelegd van ruim 3 miljoen gulden?
... dat het eilander muziekkorps 'IN' op 10 mei 2014 125 jaar bestond?
... dat het eiland acht buurtverenigingen telt en een rijk verenigingsleven?
... dat de Atlantikwall - waarvan het eiland deel uitmaakte - zo'n 14.000 bunkers telde?
... dat in maart 1973 de eerste steen werd gelegd voor de huidige supermarkt?
... dat het eiland in 2015 als eerste van de Waddeneilanden de titel 'Fairtrade-gemeente' behaalde?
... dat in 1965 de Bank van Banck werd geplaatst op de zeedijk?
... dat rond oudjaar 1962 het eiland bevoorraad moest worden door middel van Beaver-vliegtuigen?
... dat de ijsclub 'De halve maan' op 24 januari 2017 130 jaar bestond? 
... dat nog slechts 70 mensen het eilander dialect spreken?
... dat op 19 juli 1989 het Nationaal Park Schiermonnikoog werd opgericht?
    (het eerste Nationaal Park van Nederland)
... dat het eiland 30 kilometer fietspaden telt?

... dat in 1988 de groene zeedijk in gebruik werd genomen?
    (tot die tijd was de dijk belegd met een laag bitumen)
... dat de zeedijk in oktober 2005 werd versterkt met 15.000 ton zware stenen?
... dat in september 2003 de eerste veldmuizen werden gesignaleerd op het eiland?
... dat er in dat jaar 300 werden gevangen en in 2004 maar liefst 850?
    (de muizen graven holletjes in de zeedijk, waardoor de dijk verzwakt)
... dat het eiland een oppervlakte heeft van 199,07 vierkante km?
    (44 vierkante km. land en 155,07 vierkante km. water)
... dat het eiland ca. 920 inwoners telt en Schiermonnikoog de kleinste gemeente van Nederland is?
... dat jaarlijks ruim 280.000 mensen genieten van het eiland?
... dat op 18 november 2014 de 'smartflower' (zonnecollector) in gebruik wordt genomen?
    (staat achter het gemeentehuis en levert 3200 Kwu per jaar)
... dat vanaf 26 april 2013 het busvervoer geschiedt op elektriciteit?
... dat Thomas Acda in februari 2013 trouwde op het eiland met Esmée, die het eiland goed kent?
... dat ook Claudia de Breij op het eiland haar ja-woord gaf?
... dat energiebedrijf Engie op 15 februari 2017 afziet van (proef) boringen naar gas bij het eiland?
... dat op 28 oktober 2015 een heftige storm 120 bomen deed omwaaien in het dorp?
... dat John Eric Banck op 24-jarige leeftijd het eiland kocht voor 97.058 gulden?
... dat op 16 februari 1962 de dijk van de Banckspolder doorbrak?
... dat in 2015 de Cisterciënzer monniken terugkeerden naar het eiland?
... dat het (nieuwe) linkerdeel van Hotel Van der Werff een exacte kopie is van het oude rechterdeel?
... dat de rubriek 'Verhalen' op deze website ruim 165 verhalen van en over het eiland telt?
... dat op het strand zo'n 50 verschillende soorten beestjes leven die groter zijn dan 1 millimeter?
... dat Schiermonnikoog de donkerste plek is van heel Nederland?
... dat het standbeeld van de monnik op 6 juli 2011 werd onthuld?
... dat het eiland het enige waddeneiland is waar de aardbeivlinder zich thuis voelt?
... dat op het eiland de helft van alle planten die in Nederland voorkomen te vinden is?
... dat het eiland 30 inschrijvingen kent in het Rijksmonumentenregister?
... dat de villa 'Anagber' daar ook toe behoort? 
... dat Camping Seedune op 17 juli 2011 werd geopend?
    (het kampeerterrein ten zuiden van de vuurtoren moest wijken voor waterwinning)
... dat in de verschillende landschappen op het eiland meer dan 300 vogelsoorten zijn waar te nemen?
... dat in 2005 het eerste exemplaar verscheen van 'Het Jaarboek Schiermonnikoog'?
... dat een kop koffie bij Hotel Van der Werff 80 cent kost? 
... dat in de duinen negen soorten orchideeën te vinden zijn?
... dat Hotel Duinzicht op 7 juni 2013 het 100-jarig bestaan vierde?
... dat de vuurtoren op 28 oktober 2013 een windstoot meet van meer dan 154 km. per uur?
    (De hoogste gemeten windsnelheid in Nederland. In het dorp en bos waaien veel bomen om.)
... dat het eiland in de laatste 400 jaar 2,5 km. naar het oosten is opgeschoven?
... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor eilanders vrije af- en aanvaart verboden was?
... dat het eiland pas op 11 juni 1945 bevrijd werd?
... dat het eiland op 27 december 1945 door de Nederlandse staat werd geconfisqueerd?
    (Daardoor werd het eiland van Graaf Berthold Eugen von Bernstorff afgenomen)
... dat in het jaar 2016 het eiland 150 jaar als badplaats bestond?
... dat het eiland vroeger een heuse boulevard heeft gekend?
... dat de Sayaguesa runderen...
    ... van oorsprong in Spanje als lastdieren werden gebruikt?
    ... zij zelfstandig zonder hulp kunnen lammeren?
    ... het goede lopers zijn, die zich snel verplaatsen over het hele duingebied?
    ... zij hoog gras, struiken en jonge bomen eten?
    ... zij voor verstuiving van de duinen zorgen?
... dat drenkelingenkerkhof Vredenhof in 1917 werd gesticht?
... dat na het overlijden van Sake van der Werff (1 mei 1955) koningin Juliana toestemming gaf
    dat Sake begraven mocht worden op Vredenhof? 
... dat op 1 juli 2011 de wachtruimte bij de Veerdam in gebruik werd genomen?
... dat het eiland in 1966...

    ... een eigen telefooncentrale krijgt?
    ... een konijnenplaag heeft?
    ... een natuurhistorisch museum krijgt in de oude ULO-school (nu galerie Ogygia)?
... dat architect Rietveld vijftig bungalows ontwierp en liet bouwen op het eiland? (Klein Zwitserland)
...
dat het eiland meer dan 300 soorten vogels kent en meer dan 500 soorten planten?
... dat het verschil tussen eb en vloed 2 tot 3 meter is?
... dat de monnik op de witte toren ca. 1.70 meter groot is?
... dat Egbert Wagenborg in 1920 een vliegdienst opzette naar het eiland?
... dat het eiland op 18 januari 1957 voor het eerst met een 'comfortabele' veerboot te bereiken was?
... dat het rozenkransje voorkomt op de stuifduinen (en nog maar op 5 andere plekken in ons land)?
... dat garnalen hun kleur kunnen aanpassen aan de zeebodem?
... dat een mannetjesfazant een harem van meerdere vrouwtjes heeft? 
... dat een meidoornstruik 500 jaar oud kan worden?
Heeft u ook een (bijzonder) weetje over het eiland?

Stuur het ons op via info@schierweb.nl !