In juni 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de Werelderfgoedlijst.
Waarom is de Waddenzee Werelderfgoed? En wat houdt dat in?
Op deze pagina leest u er meer over.


UNESCO

UNESCO, de natuur- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties plaatste de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst. Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met wereldberoemde natuurwonderen als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië, die eerder al door de UNESCO tot Werelderfgoed zijn uitgeroepen.

Werelderfgoed Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee beslaat het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee. Dat is een gebied van bijna 10.000 vierkante kilometer langs een kuststrook van zo'n 400 kilometer. De waddenzee heeft al meer dan 20 jaar een beschermde status; het Duitse Waddengebied is Nationaal Park en de Nederlandse Waddenzee een beschermd natuurmonument. De status van Werelderfgoed verandert hier niets aan. Er komen dus ook geen nieuwe regels bij. Dat deze beschermde gebieden nu Werelderfgoed zijn geworden, is vooral een beloning van de jarenlange inzet van veel bewoners, organisaties en overheden voor het gebied.

De Waddenzee: uniek in de wereld!

De Waddenzee is een ongeëvenaard dynamisch landschap. Nergens ter wereld kom je zo'n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar veranderingen nog dagelijks merkbaar zijn, Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes afgewisseld door droogvallende wadplaten en zandbanken. Je vindt er mosselbanken, voedselrijk slib, uitgestrekte kwelders, maar ook witte stranden en duinen en hier en daar wuivende zeegrasvelden. Deze variatie van landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied. De Waddenzee is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht. En meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis.

Beleef de Waddenzee: wandel op de zeebodem

Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af. Hierdoor zie je het landschap van moment tot moment veranderen. De wisselende waterstanden maken het mogelijk onder leiding van een ervaren gids van het vaste land naar een van de eilanden of naar een zandplaat te wandelen. Op de bodem van de zee.

Lopend over het Wad hoor je slechts het geluid van wind en vogels. Hier kun je met eigen ogen zien hoe het landschap vanaf de laatste ijstijd langzaam vorm kreeg en nog steeds gevormd wordt dankzij een bijzonder samenspel van wind, water en golven, de krachten van de natuur. Terwijl ganzen gakkend overvliegen, struint een zwerm steltlopers over de bijna drooggevallen zeebodem, op zoek naar wormen en schelpen. Je proeft de zilte lucht en ruikt het slibrijke water. Je voelt hoe kokkels en pieren onder je voeten water en zand omhoog spuiten. garnalen flitsen rond je voeten en verderop zie je platvissen in het ondiepe water. Luchtbellen van kleine algen verschijnen aan de oppervlakte. Krabbetjes, kokkels, mossels, zeesterren en heremietkreeften worden door de terugtrekkende zee blootgelegd. Je hebt zelfs het voorrecht om op gepaste afstand zeehonden in hun natuurlijke leefomgeving te zien zonnebaden op een zandplaat.