Winterroofvogels in november

In de maand november zit het eiland vol wintergasten, zoals koperwieken (foto), kramsvogels en verschillende soorten eenden en ganzen. In hun kielzog volgen ook verschillende winterroofvogels naar het zuiden. Zij volgen vanuit Lapland of Siberië hun prooidieren naar hun winterverblijven.

Tijdens een wandeling op het eiland maakt u kans op een ontmoeting met bijvoorbeeld een ruigpootbuizerd, smelleken, slechtvalk, blauwe kiekendief of velduil. Het eiland is dan ook de plek als u van winterroofvogels houdt. (foto's onder: ruigpootbuizerd en slechtvalk)

Boswachter Erik Jansen: "De slechtvalk is met afstand de spectaculairste jager van alle op het eiland voorkomende winterroofvogels. Met een onwaarschijnlijke snelheid van meer dan 200 kilometer per uur, duikt hij op zijn slachtoffer af. Voordat deze door heeft wat er gebeurt, komt hij in botsing met de vlijmscherpe klauwen van de valk. Slechtvalken kunnen op deze manier grote prooien verschalken, zoals duiven, eenden en zelfs ganzen".

De wat plompe ruigpootbuizerd is minder wendbaar in de lucht en de meeste vogels zijn hem te snel af. Hij vangt daarom voornamelijk muizen, maar als er ergens een dode haas of gans ligt, eet hij daar ook smakelijk van.

Blauwe kiekendief en velduil eten zowel muizen als zangvogels. De beide soorten komen ook in de zomer op het eiland voor. De lokale broedvogels krijgen in de winter echter bezoek van familieleden uit het noorden, waardoor de kans dat je deze prachtige roofvogels in het veld ziet in de winter sterk toeneemt.

Zin om winterroofvogels waar te nemen? Kleed u warm aan. De roofvogels hebben namelijk een voorkeur voor open, winderige vlaktes, zoals de kwelder, het wad en het strand.


TIP:  Foto's van het eiland in de winter? Klik hier.