Voorjaar en wandelen
Wiep Koehoorn - zaterdag 2 april 2011


Het lijkt Durkje en mij een goed besluit om ons op de zaterdag niet op allerlei zakelijke werkzaamheden te richten, maar weer eens een dag aan de wandel te gaan. Aangezien prachtig weer wordt verwacht met temperaturen die oplopen tussen de 20 en 24 graden Celcius, besluiten we er een eilanddag van te maken. We hebben nog een wandeldag op Schiermonnikoog in de planning staan, dus dat wordt onze bestemming vandaag.


We bewandelen vandaag route nummer 1.2 van de wandelgids 'Friesland voor lanterfanters', hetgeen een voettocht van 24 kilometer is. Wandelgidsauteur Fokko Bosker gaf aan deze wandeling een thema mee: 'Natuur krijgt de vrije hand op Schiermonnikoog, een eiland als een reservaat'. Met de bijna volle veerboot 'De Monnik' vertrekken we rond 9.45 uur vanaf Lauwersoog naar Schiermonnikoog. 

Om 10.30 uur start onze wandeling vanaf de aanlegsteiger van de veerboot. Achter de Waddenzeedijk lopen we in oostelijke richting naar het Dijkpad door de eerste uitloper van de duinen. Daarna volgen we het Kwelderpad, waarbij we via een houten brug een brede slenk oversteken in de richting van het uitzichtpunt op de Kobbeduinen.

Aan de oostzijde van de Kobbeduinen wordt het minder druk. Hier op het Douwe Hoekstrapad mogen alleen wandelaars over de drassige weilanden lopen. Over twee weken worden deze kwelders afgesloten omdat dit een belangrijk broedgebied is voor de vele watervogels die hier nu al met veel kabaal verblijven.

We willen naar het oostelijk gelegen Willemsduin, maar dat wordt ons moeilijk gemaakt, omdat we tweemaal voor een brede, met water gevulde slenk komen te staan, waar het pad doodloopt, aangezien er geen bruggetjes over de slenk liggen.

Tweemaal lopen we in noordelijke richting langs de slenk om een smaller deel te vinden waar we de slenk over kunnen steken. Hier zie je nagenoeg geen wandelaars meer, maar des te meer vogels en konijnen. Nabij het Willemsduin houden we een rustpunt in een duinvallei. Dit is het meest oostelijke punt van onze wandeling vandaag.

Tussen de duinen door lopen we dan naar het Oosterstrand aan de Noordzeekust; langs paal 13, 12 en 11, aan de noordzijde van de duinenrij. Vanaf paal 10 gaan we verder aan de zuidzijde van de duinenrij, over het Waterstaatspad, met links van ons een groot rietveld en een brede slenk. Bij paal 7 nemen we de strandopgang, om daar over het strand naar de vloedlijn te lopen, ter hoogte van het strandpaviljoen 'De Marlijn'.

Vanaf dit badstrand lopen we door de duinen over het Johannes de Jong-pad. Daar pauzeren we op een bankje. Over het Reddingspad lopen we tussen duinen en drassige duinvalleien naar het hoger gelegen Vredenhof, een begraafplaats met enkele tientallen zeemansgraven en oorlogsgraven. Vanaf Vredenhof lopen we naar de hoog op een duin gelegen bunker 'De Wassermann' vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op het eiland.

Via een fietspad door de duinen en het Kronkelpad door duin en bos, komen we op het Bospad aan de noordwestzijde van de eilander duinen. Via achtereenvolgens Jacobspad, Scheepstrapad en nogmaal het Jacobspad gaan we in zuidelijke richting langs de camping 'Seedune', het voetbalveld en het zwembad naar het enige dorp van dit eiland: Schiermonnikoog.

Aan de Langestreek en Middenstreek is het gezellig druk. Na een korte pauze bij de grote walviskaken in het centrum van het dorp, wandelen we via de Westerburenweg het dorp uit, in de richting van de Westerplas. Over de dijk lopen we in zuidelijke richting tussen grote groepen ganzen en eenden naar Banck's monument op de Waddenzeedijk.

In de verte zien we de veerboot vertrekken vanaf Lauwersoog. We hebben vandaag zo'n zeven en een half uur gedaan over de wandeltocht met de hele dag schitterend weer. Een mooie zomerse dag van dit voorjaar op Schiermonnikoog.