Vogelen
IVN Roden - september

Het was tijd voor het jaarlijkse uitje van de vogelwerkgroep IVN Roden. Bestemming: Schiermonnikoog! Vanaf de brink in Roden vertrokken we om klokslag 08.15 uur met negen deelnemers. Onderweg werd vlak voor Zoutkamp een vrouwtje Smelleken (foto rechts) gespot, bepaald geen alledaagse verschijning. In Lauwersoog voegden Henk en Baukje zich nog bij ons.


Aangekomen bij de aanlegsteiger op Schiermonnikoog duurde het even voordat een ieder een fiets naar wens had gevonden. In de wachttijd was er gelegenheid al wat vogels te spotten, zoals bijvoorbeeld Steenlopers (foto) op de pier. Op het wad was door opkomend tijd het water al zo hoog gestegen dat dar niets meer te zien was. Wel waren er vliegbewegingen van groepen Scholeksters en Rosse grutto's (foto) en konden de nodige meeuwen en sterns op het lijstje worden genoteerd.

Vanaf de aanlegsteiger gingen we op het eind linksaf aan de kant van de Banckspolder. Even voorbij de jachthaven  hadden we vanaf de dijk een geweldig uitzicht over het wad en het Rif. Daarna was de Westerplas aan de beurt en daar zagen we groep van zo'n twintig kleine zilverreigers (foto onder). Prachtig om ze daar te zien luieren. Vanuit de vogelkijkhut konden we tal van eendensoorten op ons lijstje opschrijven en op een gegeven moment hoorden we een bekende riedel: de baltsroep van een Dodaars. Dat verwacht je niet in september.

Iets voorbij de Westerplas stond een picknicktafel en dat was een mooi moment voor ons gezelschap om te lunch te verorberen.Daarna werd via de Westerduinen even koers gezet richting het strand. We hadden vanaf een hoog punt goed zicht op een groep Scholeksters, daarachter Bonte strandlopers (foto rechts) en daar weer achter Zilverplevieren.

Na deze hotspot werd koers gezet naar de uitspanning bij de Berkenplas. Ergens brak de groep in tweeen en dan is het handig dat iemand voorop en iemand achterin de groep beschikt over een mobieltje om op de hoogte te blijven van elkaars positie. Dat was echter nu niet zo, hetgeen leidde tot enige verwarring. Een groep nam de verkeerde afslag en volgde het Cornelis Visserpad en dan weet je dat je op de Prins Bernhardweg uitkomt. Een lange route linksom is dat. De andere groep die even was opgehouden ging wel rechtstreeks naar de Berkenplas en moest dus een tijdje wachten voor de anderen weer aanwezig waren.

Ondanks het weer werd koers gezet naar de Kobbeduinen; waarschijnlijk omdat het altijd een vast onderdeel is in het programma. Prettiger werd het er niet op vanwege de regen die nu echt serieus werd. Het noopte ons om rechtstreeks koers te zetten naar het dorp. Bij het begin van de Heereweg kon een deel van de groep het toch niet laten om bij het Natuurstudiecentrum nog even rond te kijken omdat er in het verleden leuke vogeltjes zijn gezien. Hier bleken 'dat resultaten die in het verleden zijn behaald, geen garantie geven voor het heden"; er zat niets. De anderen arriveerden daardoor nat van de regen iets eerder bij 'De Ware Jacob', alwaar zij (droog) werden opgewacht door degene die al eerder was terug gegaan.

Na de koffie- en theepauze ging een van ons, bij wie de puf er een beetje uit was, terug naar het dorp. Was dat met een vooruitziende blik? De anderen gingen hun geluk beproeven bij de bunker De Wassermann. De nestor in ons gezelschap, Wiebe Postma, dacht met zijn fiets met ondersteuning daarmee de top te kunnen halen, maar strandde halverwege. Vogels waren er nauwelijks te zien en langzaam aan begon ook het weer te verslechteren waardoor het uitzicht ook niet meer echt geweldig was.

Na de sliptong, pizza, koteletjes, mosselpan enzovoort troffen we het dat het droog was geworden en met de wind in de rug waren we vlot bij de steiger om onze fietsen weer in te leveren. Voor Lauwersoog zagen we de zon nog bloedrood wegzinken in de Waddenzee, een fraai gezicht.

Het was een geslaagde dag met natuurlijk veel meer vogels dan hier vermeld. Misschien dat we in oktober nog een keer gaan.