Rotary Club Schiermonnikoog


Het eiland kent een actieve Rotary Club, die deel uitmaakt van de wereldwijde Rotary-organisatie met meer dan 1,2 leden in 165 landen. De drijvende kracht achter de oprichting van de Rotary-club op het eiland was Piet Tulnder. Uit een verslag van juli 1993 is op te maken dat al in 1992 de eerste oriënterende gesprekken plaatsvonden. Als sponsorclub trad toen de Rotary Club Dokkum op.


Gelet op het geringe aantal inwoners van het eiland was het niet eenvoudig voldoende leden te vinden. Toch lukte dat en op 29 juni 1994 werd de oprichtingsvergadering gehouden met 25 leden (19 heren en 6 dames). Op 20 juli van dat jaar werd de club voorlopig toegelaten tot Rotary Internationaal.

Eerste project: Elektrische wagen voor maaltijdvoorziening

Het eerste project was de maaltijdvoorziening op het eiland door middel van (toen al) een elektrische auto. Deze auto wordt eveneens ingezet voor vervoer van ouderen. Na het slagen van deze actie kon het officiële lidmaatschap worden aangevraagd. Op 27 mei 1995 vond de bevestiging plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Van der Werff.

Activiteiten

De Rotary Club Schiermonnikoog kent diverse (jaarlijkse) activiteiten en een groot scala aan incidentele activiteiten. Gedurende de Eilander Strunmarkten presenteert de club zich met een kraam, waar zelf gemaakte en andere artikelen worden verkocht. Alles ter ondersteuning van de projecten van de club. Op diezelfde markt staat de club met een rad van avontuur.

In de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw houdt de club een fakkeloptocht. Deelnemers kunnen een fakkel kopen en vervolgens vindt met circa 1000 deelnemers een tocht plaats over het donkere eiland. Een belevenis. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk en live muziek. In diezelfde periode wordt een bingo gehouden in het Dorpshuis. Op nieuwjaarsdag houdt de club een concert in het ontmoetingscentrum aan de Langestreek.

De opbrengst van de diverse activiteiten komt ten goede van doelen op het eiland en internationaal.


Oorsprong van de Rotary

 

De oorsprong van Rotary is een initiatief uit 1905 van de Amerikaanse advocaat Paul Harris. Hij was verontrust over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen en over de harde en corrupte manier van zaken doen. Dat initiatief vond navolging, met thans over de hele wereld zo'n 30.000 clubs. Uitgangspunt: met een aantal mensen van heel verschillende beroepen wekelijks bij elkaar komen. De kracht van de Rotary zijn de leden die bereid zijn nogal wat van zichzelf en ook iets van hun geld te geven om via hun beroep hun medemensen ten nutte te zijn. Of zoals het officieel heet: 'Het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstbaarheid als grondslag van een waardige ondernemersgeest'.


>  Website Rotary Schiermonnikoog: Klik hier.