Tips van natuurfotograaf Johan van der Wielen

Johan van der Wielen is natuurfotograaf.
Als geen ander weet hij de natuur van het eiland vast te leggen.
Hieronder zijn ervaringen en tips.


Klein, maar een reus in fotografische mogelijkheden. Zo kun je Schiermonnikoog misschien nog wel het beste samenvatten. De vogelfotograaf krijgt duizenden steltlopers voorgeschoteld, landschapsliefhebbers worden getrakteerd op spectaculaire wolkenluchten en de macrofotograaf kan zich uitleven op de ongekend uitbundige plantenwereld.

Alles op de fiets
Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde Waddeneiland en in zijn geheel een Nationaal Park. Behorend tot de provincie Friesland ligt het boven het Lauwersmeergebied in Groningen. Het eiland is maar 18 kilometer lang en er wonen minder dan 1000 inwoners in een pittoresk dorpje. Op het autovrije eiland doe je alles op de fiets en met 30 kilometer fietspad kun je zo overal komen.

Diversiteit
Toch heeft dit kleine eiland een enorme diversiteit aan landschapstypen, flora en fauna. Kweldergebieden met slenken en kreken, het wad met typerende wadvogels, duinen met luwe duinvalleien waarin zeldzame planten groeien, strand met misschien wel de mooiste embryonale duinvorming, rif en groen strand waarop planten langzaam het land bezetten, de grote Westerplas met veel watervogels, poldergebieden met weidevogels en bosgebieden waarvan kleine berkenbosjes regelmatig onder water staan. Vanaf 15 april tot en met 15 juli is het oostelijk deel vanaf het Willemsduin afgesloten vanwege het vogelbroedseizoen.

Alle vormen van natuurfotografie
Het eiland biedt volop mogelijkheden voor iedere vorm van natuurfotografie. Tot begin april kun je er vooral genieten van de echte Hollandse wolkenluchten en mag je de wandeling naar het Willemsduin ondernemen voor het vogelbroedseizoen het oostelijk deel van het eiland afsluit. Kijk bij deze wandeling goed naar eb en vloed want de vele kreken die je passeert lopen snel vol en zorgen voor pittige doorwadingen als je op het verkeerde moment loopt.

Daarnaast zijn de zons op- en ondergangen aan de wadkant te vinden, zeker met afnemend tij kun je dan prachtige reflecties krijgen van de eerste of juist laatste kleuringen.

Van voorjaar tot juni
Het voorjaar tot juni staat in het teken van de voorjaarsplanten en de vele terugkerende of doortrekkende vogels. In de kwelder word je begroet door het gezang van de veldleeuweriken, de lepelaars waden er rond en het Engelse gras zorgt dan voor een diep roze zee. De zons op- en ondergangen verplaatsen zich naar de Noordzeekant van het eiland wat totaal andere beelden geeft.

Juni
Juni is de maand voor de bloeiende planten, vele (zeldzame) orchideeënsoorten en echte kwelderplanten.

Laatste maanden van het jaar
Vanaf augustus begint het zeekraal rood te kleuren aan de wadkant en in de kwelders, waarna de herfst - eerder dan op de wal - zijn intrek doet. Oktober en vooral november zijn de maanden van de stormen en heftige elementen, spannend, uitdagend maar bereid je wel goed voor! Het is niet ongevaarlijk om met stormweer op het strand of bij het wad te staan.


Enkele van de beste plekken:

De Wassermann-bunker
Vanaf de bunker kun je naar alle kanten van het eiland kijken tot aan zee.

Strandopgang bij 'De Marlijn'
Hier zie je de mooiste embryonale duinvorming van Nederland met na een winderige nacht - als je de eerste bent - overal ribbels en structuren.

Kwelders
Tussen de polder en de Kobbeduinen ligt het eerste stuk van de kwelders. Dit is tijdens het broedseizoen nog gewoon toegankelijk. Veel specifieke kwelderplanten als zeealsem, lamsoor en Engels gras, kronkelende slenken en kreken, zingende veldleeuweriken en jagende bruine kiekendieven.

Dijk langs de Westerplas
Uitzicht over Westerplas en polder

Wad tussen rif en jachthaven
Voor wadvogels of landschappelijk 


>  Zie ook de website van Johan van der Wielen.  Klik hier.