- Hilbrand Abma


Hilbrand Abma - voormalig stuurman en kapitein - heeft een ongelooflijke kennis van natuur en landschap op Schiermonnikoog. Ook over waardevolle zaken als cultuurhistorie is hij deskundig.


Een van de activiteiten van Hilbrand is het - samen met anderen - controleren van nesten. Abma: "De zilvermeeuwen vormen een broedkolonie op de kwelder, maar er zijn altijd een paar meeuwen die net buiten de kolonie broeden en juist die meeuwen roven eieren en jongen van sterns en kluten. De eieren van die solitaire meeuwen worden weggehaald".

Het kwelderlandschap waar Hilbrand de nesten controleert is indrukwekkend. De ruig begroeide kwelder wordt doorsneden door meerdere slenken. Aan de wadkant ter hoogte van paal 14 lopen twee slenken vlak naast elkaar. Vroeger viste Hilbrand in de slenken naar platvis, maar die komt er niet meer voor. Eeuwenlang was het gewoon om met fuiken te vissen op paling. Van generatie op generatie was dat een plezierige aanvulling voor de dagelijkse maaltijd. Dat vissen met fuiken op paling is nu verboden.

Gezeten op een hoge duintop zegt Hilbrand: "Er zit een hoop vocht in de lucht", wijzend op de dreigende wolkenlucht. "Dit duin is betrekkelijk jong. Ik herinner me dat zo'n veertig jaar geleden vanaf paal 16 er geen duinen en begroeiing waren. Slechts een grote strandvlakte tot aan de eilander Balg, de geul aan de oostkant van het eiland".


* Tekst ontleend aan het boek 'Schier door eilander ogen"