De rampnacht van 16 / 17 februari 1962
Op basis van aantekeningen van Henk Koning


Henk Koning was net een paar jaar hoofdonderwijzer van de openbare lagere school op het eiland, toen in de nacht van 16 op 17 februari 1962 de - aan de wadkant door Banck in 1860 aangelegde - zeedijk het begaf. Dat gebeurde op de plek waar juist op dat moment gewerkt werd aan de aanleg van een nieuwe veerdam. Ieder uur maakte Koning aantekeningen.


Het is vrijdagmiddag, 16 februari 1962 om 17.00 uur. Bij de dijk staat het water 2 meter en 30 cm. boven NAP op de peilschaal. De wind is noordwest tot westnoordwest windkracht 11 tot 12. Om 19.57 uur loeit de sirene. Foppe Schut komt ons waarschuwen; snel naar huis, omkleden en met twee schoppen naar de dijk! Bij de dijk staan twee auto's met zandzakken. Onder de kroon van de dijk zien we twee gaten van ongeveer drie meter doorsnede. Om 21.30 uur komt de melding: 'De dijk is door bij de nieuwe steiger!' We gaan er naar toe. 

Het gat bij de nieuwe steiger is 2 a 3 meter breed en is vooral diep. Het water kolkt als een muur naar binnen en snel wordt het gat groter. Twee balken van 6 meter bij 50 cm. in het vierkant schieten er doorheen als we proberen het gat te stoppen. Het gat is om 22.30 uur al 20 meter breed. De directiekeet van de aannemer van de nieuwe steiger stort ineen. Ten oosten van de waterschapskeet ontstaat een nieuw gat dat later met het eerste gat een geheel zal vormen.

We gaan terug naar het dorp, schuin achter elkaar tegen de noordwesterstorm en brengen in het dorp verslag uit aan de burgemeester. 's Nachts vullen we zandzakken bij de duinen aan de Prins Bernhardweg en vervolgens gaan we proberen om de weg over de dijk te herstellen met zandzakken en rijplaten. De veerboot komt met dijkwerkers van de vaste wal.

Als de steiger weer berijdbaar is, worden twee wagens met in totaal 8000 lege zandzakken gelost. Bij Hotel Van der Werff worden de functies verdeeld onder de helpers. De volgende ochtend komen nog eens 60 mensen van Rijkswaterstaat helpen.

 

Op zondagmiddag zijn uiteindelijk de gaten gedicht...>  Zie ook: 'Dijk aan zuidkant van het eiland'. Klik hier.