Westerplas en vogelkijkhut

In 1964 werd een kwelder (de Westerkwelder) aan de zuidzijde van het eiland afgesloten. Daardoor ontwikkelde zich op die plek een brakwaterplas, die langzaam veranderde in een van de grootste zoetwaterplassen in het Waddengebied: de Westerplas. In 2008 werd de vogelkijkhut aan deze plas in gebruik genomen. De hut staat midden in het water en heeft een open karakter. Een prima plek om veel vogelsoorten te observeren. De hut is rolstoeltoegankelijk.

Op de foto hieronder ziet u in het midden de Westerplas.
Rechtsonder van de plas is de jachthaven te zien.


Eiland verwerft titel 'De Mooiste plek van Nederland'

Eilander Sytze Schut (foto links) promoot het eiland tijdens de NCRV-verkiezing 'Mooiste plek van Nederland'. Dat doet hij met zo'n verve, dat het eiland deze titel ook behaalt. Met het geldbedrag dat deze titel met zich meebrengt - en met andere latere bijdragen - kan de vogelhut worden aangelegd en gaat een grote wens van Sytze in vervulling.

Rijk vogelleven

Bijna alle Nederlandse eendensoorten komen er voor. En ook futen, lepelaars, aalscholvers, meerkoeten en meeuwen. In de rietkragen huizen diverse soorten schuwe rietvogels, zoals de roerdomp. Ook veel zangvogels vinden er een plek.

Op de foto's hieronder:
roerdomp, aalscholver, krooneend, smient.

Drinkwater en de Westerplas

Het drinkwater van Schiermonnikoog komt geheel uit eigen bodem. Er is geen leiding naar de vastewal. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw werd het drinkwater gewonnen in de Hertenbosvallei, die daardoor dreigde uit te drogen. Een deel van de winning is nu verplaatst naar de Westerplas. Door middel van een pomp in de oude groene dijk komt er water uit de polder naar de Westerplas. Zo wordt veel regenwater niet meer ongebruikt afgevoerd naar de Waddenzee, wat vroeger wel gebeurde.