De Banckspolder

De Banckspolder is ontstaan in 1859. De toenmalige eigenaar John Eric Banck liet een dijk aanleggen, zodat een kwelder aan de wadkant droog kwam te staan. De dijk liep waar nu de huidige dijk ligt. 

Door het plaatsen van de dijk verdween op den duur het zout uit de bodem en werd de kwelder een polder. Als eerbetoon aan John Eric Banck heet de polder Banckspolder. Op de dijk herinnert een monument (Bancks bank) aan John Eric Banck.

Foto onder: 1964, de bouw van de Bank van Banck.

Foto links: Gedenkplaat op de uiteindelijke Bank van Banck.


Zeven boerenbedrijven

Er zijn thans zeven boerenbedrijven op het eiland. Vroeger waren het er meer met akkerbouw en veeteelt. Nu proberen de boeren bij hun bedrijfsvoering zo veel mogelijk rekening te houden met het natuurbehoud in samenwerking met vrijwilligers van de Vereniging Natuur- en Vogelwacht.
Op de foto boven en onder: boerderij De Oorsprong.


In de winterperiode overwinteren veel rotganzen en brandganzen in de polder.


Kamperen bij de boer
Men kan ook bij de boerderijen een onderkomen vinden voor het verblijf op het eiland.
Hieronder een overzicht:De pluktuin naast boerderij De Branding

Op het adres Heereweg 2H bevindt zich 'De Pluktuin', de zelfpluktuin op Schiermonnikoog. Hier kunt u zelf kleinfruit en bloemen plukken en groente oogsten. Dat kan vanaf Hemelvaart tot eind oktober. Op de website van de pluktuin is te zien wat er te oogsten is. Rondkijken en genieten van wat er groeit en bloeit kan natuurlijk ook.