home - strand - duinen - wad - bos - kwelder - westerplas - berkenplas - polder - bijenteelt 


Flora en Fauna

Schiermonnikoog kent verschillende landschappen. Daarin alleen al komen meer dan 300 vogelsoorten voor. Het is onmogelijk om alle dieren en planten te noemen. Daarom hieronder een link naar een informatieve website


Beleef de Waddennatuur
Met elk getij stromen water, slib en zand heen en weer. Eb en vloed. De natuur bepaalt het ritme in het unieke Waddenlandschap met duizenden trekvogels en zeehonden.   Vanaf mei kleuren duinvalleien roze of paars door de orchideeën en bloemen als het hondsviooltje en de Spaanse ruiter fleuren de duinen op. In de zomer kleuren de bloemen van het lamsoor de kwelder paars. In juli zijn de duinen bij het strand roze gekleurd dankzij het duizendguldenkruid. En in augustus wit door de parnassia en geel door de rolklaver.


Foto onder: jonge lepelaars in de kwelder

Foto onder: bergeend met jong aan de wadkant


Enkele van de planten op Schiermonnikoog
Klik op een foto om deze groter te zien.

> Zie ook het verhaal van plantenkenner Wim Penning.  Klik hier.


Het vogelringstation

Het vogelringstation bevindt zich in 'Het Groene Glop'. Glop is het eilander woord waarmee een lage natte duinvallei wordt aangeduid. Het vangterrein en veldstation ligt direct naast het veldlaboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Het station is in 1991 ontstaan als een samenwerkingsverband tussen alle vogelringers die tot die tijd individueel vogels ringden op het eiland. De belangen van de ringgroep zijn ondergebracht in de Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog. Het Vogelringstation heeft zijn plaats gevonden in het netwerk van Ringstations in Europa.

in het vangseizoen worden van 1 augustus tot 15 november excursies gehouden. Deze vinden altijd plaats op de woensdag- en zondagmiddag en zijn te boeken via het Bezoekerscentrum. 

Doel van de Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te krijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland daarin vervult.

Het vangen van vogels gebeurt zorgvuldig met zogeheten mistnetten die in verscheidene biotopen zijn opgesteld. Iedere vogel wordt gewogen en gecheckt op vet op keel, buik en borst. En of het een eerstejaars betreft of een oudere vogel. De vleugellengte wordt gemeten en ook de algemene conditie. Alle gegevens worden vervolgens in de computer ingevoerd.home - strand - duinen - wad - bos - kwelder - westerplas - berkenplas - polder - bijenteelt