Berkenplas

Ten oosten van het dorp ligt de Berkenplas. Een zoetwatermeertje ontstaan door zandwinning ten behoeve van het herstel van de in 1962 beschadigde Waddenzeedijk.

De plas is nu recreatieplas met goed zwemwater, omzoomd door bos en duin. Kinderen kunnen op het speelstrandje heerlijk spelen en vanaf de steiger kunnen ze met bootjes het meer op.

Natuurlijk filter voor schoon water

Het water wordt gezuiverd door een een zogeheten helofytenfilter. Het is een zandfilter, beplant met riet. Via een buis wordt het ongeschoonde water naar de filterinstallatie gepompt Het riet zorgt voor extra zuurstof in de zanderige bodem, waardoor zich meer bacteriën ontwikkelen. Die halen de organische vervuiling weg uit het water, waardoor de zuurstof in het water behouden blijft. Bovendien ontstaat er een voortdurende stroming in het water wat de waterkwaliteit positief beïnvloedt.

Het filter (foto rechts)  is aangelegd in samenwerking met Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslan. Het filter voorkomt een uitbraak van blauwalg in het ondiepe water van de Berkenplas. Op een zwemwaterbord bij de plas staat in het zomerseizoen de actuele kwaliteit van het zwemwater.


* Zie ook de pagina over een andere zoetwaterplas op het eiland: de Westerplas.