Landschap en natuur

Schiermonnikoog biedt een gevarieerde natuur en diverse landschappen. Bijna het hele eiland bestaat uit natuur; het natuurgebied is zo'n 5400 hectare groot. Hieronder een overzicht met verwijzing naar de informatieve pagina's. Er worden veel excursies gegeven onder leiding van deskundige gidsen. Zie pagina Agenda voor data. En kijk ook eens bij 'Actuele Natuurberichten'.

Strand
Het strand van Schiermonnikoog wordt gerekend tot een van de breedste stranden van Europa. U kunt er nog heerlijk genieten van rust en ruimte. Op het strand vindt u meer dan 100 schelpensoorten.

Duinen
We onderscheiden oude en jonge duinen. In de duinvalleien komen bijzondere en zeldzame planten voor.

Het Wad
De Waddenzee laat zien hoe dieren en planten zich steeds aanpassen aan dagelijks wisselende omstandigheden. 

Bos
De naaldbossen op het eiland zijn al 100 jaar oud. De toenmalige eigenaar van het eiland , Graaf Von Bernstorff, liet in 1912 en 1919 naaldbomen en enkele loofbomen aanplanten. 

Kwelder
Een bijzonder landschap waar planten groeien die bestand zijn tegen zout water.

Westerplas
Zoetwaterplas met een enorme vogelrijkdom. Er komen meer dan 300 vogelsoorten voor. Vanuit de vogelkijkhut bij de Westerplas heeft u prachtig zicht op de plas en de vogels.

Berkenplas
Een zoetwaterplas die ontstaan is na afgraven van zand dat nodig was voor het versterken van de zeedijk. Ideaal voor gezinnen met kleine kinderen.

Polder
Het eiland telt zeven boerenbedrijven. De polder (Bancks polder) is vernoemd naar een van de vroegere eigenaars van het eiland.

Flora & Fauna 
Op het eiland komen honderden plantensoorten voor. De helft van alle in Nederland voorkomende soorten groeit ook op Schiermonnikoog. De bossen op het eiland (150 hectare) bestaan uit dennen- en loofbos.


> Voor een wandel of fietstocht: Klik hier.

"Wie eenmaal op het eiland is geweest, laat er iets van zichzelf achter en 'moet' er dus wel terugkomen".


Terug naar boven.  En kijk ook eens bij 'Actuele Natuurberichten'.