- Krantenberichten van toen

    Klik op een afbeelding om deze groter te bekijken.
    NvhN = Nieuwsblad van het Noorden    LC = Leeuwarder Courant