- Dossier gasvondst 2017 - pagina 2 (17 oktober t/m ....)

    dossierpagina 1 

17 oktober 2017

Motie van vier partijen in de Friese Staten
Met een duidelijke motie laten vier partijen in de Friese Staten (FNP, SP, GL en PvdD) weten dat ze verwachten dat de provincie Friesland er alles aan doet om nieuwe gaswinningen bij Schiermonnikoog te voorkomen. Na de overduidelijke wens van de bewoners van het eiland en de burgemeester van Schiermonnikoog is de motie een duidelijke steun in de rug voor een daadwerkelijke ommekeer in de manier waarop de winning van fossiele brandstoffen bij de Wadden altijd maar door kan gaan. Het is de vraag of de drie bedrijven die geld willen verdienen aan het aardgas bij het eiland zich iets zullen aantrekken van de groeiende protesten.

Motie van de vier eilander raadsfracties
De vier eilander raadsfracties hebben zich ook via een motie uitgesproken dat alles in het werk moet worden gesteld om verdere proefboringen en mogelijke gaswinning ten noorden van het eiland te voorkomen. De partijen willen inzetten op een toekomst met duurzame energievoorziening. Burgemeester Ineke van Gent meldt dat het college deze oproep van harte ondersteunt. De motie wordt onder de aandacht gebracht bij de betrokken bedrijven en overheden.