Bewoners en hun (vrije tijd) activiteiten

Met circa 1000 inwoners is Schiermonnikoog een saamhorige gemeenschap. Een klein percentage van de bevolking is werkzaam in de veehouderij. Het merendeel vindt zijn inkomsten in het toerisme. Het eiland kent maar liefst acht buurtverenigingen en een rijk verenigingsleven. Op deze pagina een indruk.


- Buurtverenigingen

Het eiland kent acht buurtverenigingen. Binnen iedere buurtvereniging worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Hieronder de namen van de buurtverenigingen.

-  Eastenders  
-  't Paradyske  
-  De Polder  
-  Rabbit Hill
-  Tjunsterglop
-  Wasterbun  
-  Op 'e Ree  
-  Fokkes laun- Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog

De Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog verzorgt gezellige activiteiten voor en door de inwoners van het eiland. De vereniging streeft ernaar om met de activiteiten de eilander jeugd, de ouderen en ook de bezoekers van het eiland te vermaken. Voorbeelden zijn activiteiten op de Koningsdag en rond Sinterklaas. Daarnaast tracht de vereniging het eilander leven in beeld te brengen door berichten in het twee-wekelijkse blad 'De Dorpsbode'.

Als u lid wordt van de vereniging (ook als u niet op het eiland woont), maakt u de activiteiten mogelijk. Ook ontvangt u dan iedere twee weken 'De Dorpsbode' op de deurmat. Word ook lid en blijf op de hoogte. Lidmaatschap inclusief toezending van de Dorpsbode kost 40,- Euro per jaar.


- Vocaal ensemble 'Steeuwsaun'

Het vocaal ensemble 'Steeuwsaun' is een ensemble van enthousiaste zangers, wonend op het eiland. De groep telt drie sopranen, drie alten, drie tenoren en drie bassen en staat onder leiding van dirigent Wim Bos. De pianobegeleiding is in handen van Joke Borstlap. Het ensemble brengt een wisselend programma van klassiek- en modern repertoire. Daarnaast wordt er gemusiceerd met repertoire in de eilander taal.

 

> Voor website: klik hier.

Foto; Foppe Schut


- Eilander schilderclub 'De Kwast'

In 1989 richtte Martin Schoemaker, samen met Tjerk Andringa, de schilderclub op. De leden komen wekelijks bij elkaar. Hieronder stellen zij zich aan u voor.


Len van Veelen

Len woont sinds 1979 op het eiland. Als kind vond zij het al fijn om te tekenen en te schilderen. Haar vader en beide opa's schilderden zeer verdienstelijk. Het zit haar in het bloed. om zich verder te ontwikkelen volgde zij cursussen bij onder meer Minne Onnes, Simon Gerts en Stella van den Acker. Maar Len is toch wel autodidact. Zelf vind zij het wel prettig om zo nodig advies te kunnen vragen. Len: "Op de club heerst een fijne sfeer, rustig en gezellig. Schilderen is een heerlijke tijdsbesteding; je vergeet alles om je heen. Echt een avondje om naar uit te kijken".


Riky Alers-Jeurissen

Riky komt oorspronkelijk uit Limburg waar ze werkzaam was als leerkracht basisonderwijs. In Sittard volgde zij de lerarenopleiding Tekenen en Schilderen (M.O.). Bij kunstcentrum Holtum gaf ze les in aquarelleren. Zij woonde meerdere jaren in West-Afrika en in Latijns-Amerika. Daar raakte ze geïnspireerd door andere culturen en de natuur. In aquarel en acryl schildert zij landschappen, model, flamenco-dans en katten. Haar schilderijen zijn kleurrijk en expressief. Sinds 2011 woont Riky op het eiland en is zij lid van de schilderclub. Naast de oorspronkelijke thema's laat zij zich op het eiland inspireren door de natuur en de beleving van het prachtige eiland.

Kees Hogervorst

Kees is geboren in Rotterdam en volgde daar de opleiding tot decorateur en later de opleiding tot docent exacte vakken. In diverse plaatsen heeft hij daarin les gegeven. Op latere leeftijd keerde hij terug tot zijn liefde voor schilderen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig schilder met een geheel eigen stijl. Zijn voorkeur gaat naar het kubisme, waarbij compositie, vorm en kleur naar zijn ontwerp worden uitgevoerd. Vanaf 2001 woont Kees op het eiland en is hij lid van de schilderclub. Het rustieke eilandgevoel probeert hij in zijn schilderijen weer te geven. Zijn devies: "Schilderen geeft rust aan de geest". 

 

Josje Kooistra

Josje voelt zich zee verbonden met het eiland. Het eiland, de zee, het wad zijn dan ook bijna altijd onderwerp voor haar schilderijen. Haar grootouders woonden op het eiland. Zelf is zij in Den Haag opgegroeid. Na 25 jaar als docent in het middelbaar onderwijs te hebben gewerkt, koos zij voor meer ruimte en tijd. Zij is natuur/wandelcoach. Met haar partner maakt zij regelmatig verre reizen. Bij terugkomst is altijd de conclusie: Wat is het eiland toch mooi! De invloed van het eiland is voelbaar positief. Zij is voor het grootste deel autodidact, maar volgt de laatste jaren een cursus schilderen bij Aafke Holman in Burum, waar ze gestimuleerd wordt haar eigen weg te zoeken. Josje schildert vanuit haar gevoel en wil dat gevoel ook via haar werk oproepen.

Elske Kramer

Elske tekent vanaf 1941 Volgde de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (avondschool in Den Haag). Daarna schilderde ze autodidactisch verder en nam vervolgens les in Nijmegen bij grafische kunstenaar Frans de Groot en ook bij kunstschilder Mirso Bajramivitch  en John Zeiner, beiden in Gennep. Sinds 2013 is zij lid van de schilderclub. Daar is zij begonnen met het schilderen van landschappen.

Martin Schoemaker

Martin heeft zijn roots in Twente. In 1971 verhuisde hij met zijn gezin naar het eiland. Tot aan zijn pensionering is hij werkzaam geweest bij het Bezoekerscentrum, waar hij onder meer excursies verzorgde, exposities inrichtte en foto's nam voor het archief. In 1989 heeft hij samen met Tjerk Andringa de schilderclub opgericht. De liefde voor de natuur uit zich in zijn olieverf- en acrylschilderijen.

Foto onder: Zicht op de jachthaven.

Romy Dam-Hettenvan

Romy is geboren in Zuid Afrika (Wijnberg). Als klein meisje kwam zij in 1973 naar Friesland. Tot 2001 heeft zij gewerkt in een fotozaak in Franeker. In 2001 verhuisde zij naar het eiland. Zij heeft op het eland een eigen Atelier aan de Langestreek 7 met fotowerk en schilderijen. Sinds 2002 is Romy lid van de schilderclub. Zij maakt olieverfschilderijen, geïnspireerd door de schoonheid van de Schepping.


- Biljartclubs

Het eiland kent (naar wat wij hebben kunnen achterhalen) maar liefst elf biljartclubs. Het biljartseizoen begint ergens in oktober en is in maart weer voorbij. 

De oudste biljartclub is 'OG' (Ons Genoegen).

Een andere biljartclub is 'N.A.D.', opgericht in 1981. Aangezien bij Hotel Van der Werff al een club speelde, kwamen de oprichters van de club - onder wie Harm Carrette - uit bij de Toxbar. Als vaste speelavond werd voor de dinsdagavond gekozen. N.A.D. staat voor 'Na Afloop Dorst'.  Website: Klik hier.

En dan is er biljartvereniging 'Pommersjans', ruim 20 jaar geleden opgericht door Lies de Jong, hieronder in de gelagkamer van Hotel Van der Werff.

Foto: Anne van der Woude.

Overige clubs:

-   'De Monnik'
-   'DUS' (De Ultieme Stoot)
-   'DOL' (Denk Om het Laken)
-   'SIK' (Stoten Is Kunst)
-   'Touche' 
-   'En nog 5'
-   'Ons Genoegen'
-   'De Monnik'
-   'NAD'
-   'We hebben geen keu's!'


- Toneelvereniging 'Sierlikene Meu'

Ieder jaar in februari speelt de eilander toneelvereniging 'Sierlikene Meu' ('Wonderlijk Mooi') een toneelstuk in het Dorpshuis. De vereniging bestaat uit ongeveer 20 leden en werd opgericht in 2001 en speelde in maart 2002 haar eerste blijspel. Op de vrijdagavond voor de wat oudere generatie en op zaterdagavond is vooral de jongere generatie in het Dorpshuis te vinden. Na afloop van het toneelstuk is er een spannende verloting en op zaterdagavond gaan 'de voetjes van de vloer'.
Foto boven en hieronder: de spelersploeg in februari 2017.

Facebook-pagina: Klik hier.

Hieronder: Foto's uit voorstelling 3 en 4 februari 2017.


- Zangkoor 'Us Ferdyvendaasje'

Iedere woensdagmiddag oefenen de senioren van zangkoor 'Us Ferdyvendaasje' in het Dorpshuis.


- Shantykoor 'Gin See to Heigh'

In 1988 werd het shantykoor 'Gin See to Heigh' (Geen C te Hoog) opgericht. Het koor oefent wekelijks in het Dorpshuis en treedt onder meer in de zomermaanden op in de muziekkoepel tegenover Hotel Van der Werff.

> Website: Klik hier.


- Fanfare IN

Op 10 mei 2014 vierde de eilander Fanfare 'IN' haar 125-jarig bestaan. IN geeft regelmatig concerten en fleurt ook regelmatig activiteiten in het dorp op. De wekelijkse repetitie vindt plaats in het Dorpshuis.

Foto: optreden bij muziekkoepel Het Beukennootje.


- De Cantorij

De Cantorij op het eiland telt circa 30 enthousiaste leden. De Cantorij repeteert iedere donderdagavond in de Got Tjark van 20.15 tot 22.15 uur, behalve in de maanden juni tot en met augustus. Het koor verleent medewerking aan de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar en bij de herdenking van overleden dorpsgenoten.


- Voetbalclub De Monnik

Voetbalclub 'De Monnik' is opgericht in 1933. Kameraadschap en enthousiasme zijn door de tijd heen gebleven. Sinds 1979 speelt de club in competitieverband bij de KNVB. Website: Klik hier.