Op deze pagina vindt u info over: de wulp - strenger beschermen nesten -
Voor meer onderwerpen die eerder aan bod kwamen :  Klik hier voor alfabetisch overzicht.


Vogel van de maand april: De Wulp

De wulp is een grote steltloper, een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen. De vogel leeft in uiteenlopende halfopen tot open terreinen zoals hoogveen, open duingebied, grasland dat niet te open is en akkerland. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp dieper in de bodem voedsel vinden dan de andere strandlopers. Het voedsel bestaat uit onder meer regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren en andere ongewervelden bodembewoners. Het vrouwtje heeft het voordeel van een langere snavel. Vogels die in Nederland broeden, overwinteren zuidelijker zoals in België, Frankrijk en Spanje. In de winter zijn bij ons ook vogels te vinden uit Rusland en Scandinavië. De vogel staat op de rode lijst.


Nesten beter beschermen

SOVON Vogelonderzoek adviseert de provincie Fryslân om de nesten van  36 vogelsoorten vanaf 2022 streng te beschermen. In 2021 geldt dat voor 16 soorten. Het advies omvat ook het gehele laten liggen van de nesten. Het betreft vogelsoorten die hun nest ook buiten de voortplantingsperiode gebruiken en ieder jaar op dezelfde plek broeden.>
 Eerder geplaatste natuurberichten zien? Klik hier (archief natuurberichten).


> home - activiteiten - agenda - index