Actuele natuurberichten

De pagina Actuele natuurberichten is onlangs aan deze website toegevoegd. Hier worden actuele natuurberichten geplaatst, alsmede wetenswaardigheden met betrekking tot de natuur op het eiland of algemene natuurberichten. Eerder geplaatste onderwerpen vindt u alfabetisch hier.


Advies: Laat nesten het hele jaar liggen

SOVON Vogelonderzoek adviseert de provincie Fryslân om de nesten van 36 vogelsoorten vanaf 2022 streng te beschermen. In 2021 geldt dat voor 16 soorten. Het advies omvat ook het geheel laten liggen van de nesten. Het betreft vogelsoorten die hun nest ook buiten de voortplantingsperiode gebruiken en ieder jaar op dezelfde plek broeden.


Vogel van de maand april: De Wulp

De wulp is een grote steltloper, een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen. De vogel leeft in uiteenlopende halfopen tot open terreinen zoals hoogveen, open duingebied, grasland dat niet te open is en akkerland. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp dieper in de bodem voedsel vinden dan de andere strandlopers. Het voedsel bestaat uit onder meer regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren en andere ongewervelden bodembewoners. Het vrouwtje heeft het voordeel van een langere snavel. Vogels die in Nederland broeden, overwinteren zuidelijker zoals in België, Frankrijk en Spanje. In de winter zijn bij ons ook vogels te vinden uit Rusland en Scandinavië. De vogel staat op de rode lijst.


       Teken ook de petitie tegen het graven van hoogspanningskabels Klik hier


Help de grutto

Ruim de helft van de Europese grutto's broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zo hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen voordat het te laat is. Help mee en roep de nieuwe regering op om het 'Aanvalsplan Grutto' op te nemen in het regeerakkoord!
Klik hier of de foto hieronder.


Meeuwen herkennen met Camilla 

Aan zee... dan zijn er meeuwen. Camilla van Vogelbescherming Nederland leert u in een video vier meeuwen herkennen. Klik hier of op de foto.


Eerder geplaatste natuurberichten zien? Klik hier (archief natuurberichten).

> home - activiteiten - agenda - index