Nieuws- Wanneer en hoe was uw eerste kennismaking met het eiland?

Aan het eind van dit jaar verschijnt er een nieuw boek over het eiland: 'Ode aan het eiland'.
U bent liefhebber van het eiland? Doe dan mee met een verhaal voor het boek! Wat was uw eerste kennismaking met het eiland? Wat 'doet' het eiland met u? Herinneringen, bijzondere ontmoetingen, gebeurtenissen. Keuze te over. Schrijf vanuit uw hart.

Adres om in te zenden: Klik hier. Inzenders worden via de email op de hoogte gehouden van de vorderingen van het boek. Een boek met onder meer verhalen van eilandliefhebbers, gedichten, een hoofdstuk over herinneringsplekken aan het eiland bij mensen op de vaste wal, prachtige foto's en een hoofdstuk gewijd aan de dagboekbladen die Ellen Klaasens maakte op het eiland in coronatijd. Weet ook uw verhaal (kort of lang) van harte welkom. Doet u ook mee? Zou top zijn. 

Hartelijke groet, 
Ed Kieckens (webbeheerder Schierweb.nl en samensteller van het boek)

Foto: Dit wordt de omslag van het nieuwe boek. Foto gemaakt door Joop Siepel.- Weg of geen weg?

Het college van burgemeester en wethouders opperde in het voorjaar een plan om het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden. Ook de nieuwe busremise zou daar dienen te komen. Om het terrein goed bereikbaar te maken, zou er een weg door de Banckspolder moeten komen, die aansluit op de Reeweg en de Heereweg en het dorp ontsluit. Tegenstanders van het plan kwamen direct in het geweer. Zij vinden de Banckspolder een cultureel waardevol landschap dat behouden dient te blijven. Inmiddels zijn er ruim 460 (protest) handtekeningen opgehaald. Acht jaar geleden ging hetzelfde plan niet door vanwege een gebrek aan draagvlak. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli heeft het college besloten de denkrichting zoals hierboven geschetst verder uit te werken en gaat daarbij ook breder kijken naar alternatieven. Het college zal de gemeenteraad en de bewoners bij de verdere uitwerking blijven betrekken Pas als de denkrichting is uitgewerkt, kan de gemeenteraad een besluit nemen.


Veerdienst: Plicht voor reserveren is opgeheven

De aanvankelijke reserveringsplicht voor het OV is opgeheven. Daardoor is het verplicht reserveren van een plek op de veerboot ook vervallen. Wie al eerder een plek online gereserveerd heeft, kan mee reizen op de gereserveerde kaart. Wat wel blijft is het dragen van een mondkapje voor personen vanaf 13 jaar.

> Website veerdienst Wagenborg: Klik hier of op foto.- Windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden

Ten noorden van de Waddeneilanden komt een nieuw windenergiegebied. De energie van dit windpark moet via kabels naar land worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende routes in beeld. Elk tracé heeft effecten op milieu, omgeving, techniek, toekomstvastheid en kosten. Inwoners kunnen tot en met 6 juli aangeven welke effecten voor hen belangrijk zijn. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een artikel geschreven met meer uitleg hierover. Meer over lezen? Klik hier.


- Shantykoor op film

Normaal gesproken treedt het eilander Shantykoor in de zomer iedere woensdagavond op in muziekkoepel 'Het Beukennootje' aan de Reeweg. Helaas deze zomer niet vanwege de corona-maatregelen.

Het koor werd in 1988 opgericht. van de begintijd van het koor maakte Dick Kool een film. Deze film is tegen een kleine vergoeding te zien via de webwinkel van de cultuur historische vereniging 'T Heer en Feer.      Klik hier.


Waddenhelikopter

Bij een eventuele volgende corona-ziektegolf wordt de waddenheli niet meer uitgeleend. De Wadden moesten het tijdens de piek van de pandemie in maart en april meerdere dagen zonder de helikopter stellen. Het uitlenen leverde te veel gevaren op voor eilanders en aanwezige toeristen. Ambulanceorganisatie RAV Fryslan adviseert het kabinet daarom dringend om tijdens een nieuwe ziektepiek de Waddenheli niet meer te laten confisqueren door het Ministerie van Volksgezondheid.


- De KNRM lifeguards bewaken het badstrand

De KNRM verzorgt weer de strandbewaking op het eiland. Zij hebben de beschikking over een nieuwe post waarbij rekening is gehouden met duurzaamheid. De lifeguards zijn tot en met 30 augustus aanwezig op het badstrand. Foto: Irene Knol (foto van de 'oude' post).


- Boekje 'Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd'

De eilander cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer heeft een boekje uitgebracht ter gelegenheid van 'Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd'. Het boekje kost 7,50 Euro.
Voor bestellen: Klik hier.


- Horeca-app 'Samen op Stap'

Een aantal eilander jongeren (eilanders en horeca-ondernemers) heeft een applicatie voor de smartphone ontwikkeld die horecagasten eenvoudig kan spreiden over verschillende horecagelegenheden op het eiland. Daarbij doen dertien eilander ondernemingen mee. Mogelijk kan de app ook in andere delen van ons land worden ingezet. Gasten kunnen via de app ('Samen op Stap') zien bij welke eilander horeca het druk is. Ook kunnen ze direct een reservering maken en de nu verplichte gezondheidscheck doen. Voordeel is dat het direct duidelijk is waar er nog een tafel vrij is en er niet onnodig rijen ontstaan bij horecagelegenheden, waardoor er tevens minder gezondheidsrisico is. Voor de ondernemer biedt de app een overzicht van de bezetting en de reserveren. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Ondernemersvereniging en de gemeente.
> Meer weten? Klik hier


- Afvalbakken

Aan de oostkant van Schiermonnikoog staan strandafvalbakken voor gejut afval. Deze bakken zijn bedoeld voor (plastic) afval uit zee. De strandafvalbakken zijn een initiatief van gemeente Schiermonnikoog en Vereniging Natuurmonumenten en zijn een aanvulling op de bakken die Rijkswaterstaat heeft geplaatst bij strandovergangen. Vorig jaar waren de strandafvalbakken een succes en werd veel aangespoeld afval opgehaald.De bakken staan nu tussen paal 8 t/m 10. Na 15 juli (einde broedseizoen) komen er ook bakken tussen paal 11 t/m 16.


- Jachthaven 

De jachthaven is op 15 mei open gegaan. Er zijn ivm corona wel een aantal beperkingen. Zo is het aantal beschikbare ligplaatsen tot (veel) minder dan de helft teruggebracht. Daarom geldt een meldplicht vooraf. Gasten dienen zich 1 dag voor de gewenste dag van aankomst melden en krijgen dan te horen of er de volgende dag genoeg ruimte in de haven is. Er kunnen geen ligplaatsen worden gereserveerd. De sanitaire voorzieningen zijn (verplicht) gesloten. Schepen dienen daarom zelfvoorzienend te zijn. Aan boord mogen maximaal twee personen, meerdere alleen in gezinsverband. De jachthaven werkt met een protocol waar de gasten zich aan dienen te houden.
Bron: Gemeente Schiermonnikoog

>   Voor overzicht plaatsen in de jachthaven: Klik hier.


Ieder jaar verzorgt de eilander cultuur historische vereniging de uitgave van het Jaarboek Schiermonnikoog. Het Jaarboek geeft een goed beeld van het leven op het eiland. Het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. En uiteraard geïllustreerd met foto's. Het Jaarboek 2019 is inmiddels de zestiende editie. Een 'must' voor de liefhebbers van het eiland!

Prijs: 16,- Euro voor leden van de cultuur historische vereniging en 18,- Euro voor niet leden. Bestellen? Klik hier. Of telefonisch: 06 82 49 03 42 (antwoordapparaat).


- Bouw nieuw informatiecentrum 

De bouw van het nieuwe informatiecentrum op Schiermonnikoog is volop bezig. Het centrum heeft de naam 'Het Baken' en is ontworpen door de Friese architecte Nynke Rixt Jukema uit Leeuwarden, in samenwerking met Bètha Architecten uit Burgum. Het gebouw is duurzaam ontworpen en wekt straks haar eigen energie op. Natuurmonumenten gaat het centrum in samenwerking met de VVV exploiteren.

'Het Baken' wordt een prachtige ontvangst- en informatiecentrum. Dé plek om u te verdiepen in de ontwikkelingen van het eiland en om activiteiten te boeken. De totale beleving draagt bij aan meer kennis en begrip over het Werelderfgoed Waddenzee, en de bijzondere plaats die Schiermonnikoog daarbij inneemt.


- Subsidie voor boeren en zuivelcoöperatie 

De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op het eiland krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven.

De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven. Daarnaast is de subsidie bestemd voor de ontwikkeling van biodiversiteit in de Banckspolder. Tevens wordt de verwerking van de organische reststromen op het eiland mogelijk gemaakt. Daarmee verbetert de bodemkwaliteit in de polder sterk.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.


- De monniken van Schiermonnikoog

Sinds januari 2019 zijn de cisterciënzer monniken eigenaar van het voormalige hotel Rijsbergen op het eiland. Het geschikt maken van het pand tot klooster duurt langer dan men verwachtte. Het gastenhuis zal vermoedelijk in oktober 2020 open gaan. Broeder Alberic en broeder Vincentius wonen inmiddels in de nieuwe locatie (foto links). Broeders Jelke en Paulus wonen nog in het tijdelijke onderkomen op de hoek van de Langestreek en de Gratia Suzannestraat (foto rechts).

> Meer weten over de monniken? Klik hier.