Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- Toekomst van de Waddenzee

Het rapport 'De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem', uitgegeven door de Waddenvereniging, is een brede analyse van de huidige stand van de wetenschap ten aanzien van zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling. Bekijk de film!


- Huis voor cultuur en geschiedenis

Het idee van Sander Koning om het nu onbewoonde (schoolhoofden) huis aan de Nieuwe Streek te gaan gebruiken als 'huis voor cultuur en geschiedenis' leidde tot een petitie. Deze leverde in korte tijd 156 ondertekeningen op van zowel eilanders als gasten. Zoals nu bekend handhaaft de gemeente haar plan om het huis te verbouwen tot twee woningen. Maar... dat wil niet zeggen dat het idee voor een vaste plek waar cultuur en geschiedenis van het eiland getoond worden, van de baan is. Want er zijn - met goede wil - meer locaties te vinden (Waar een wil is, is...). Op 27 mei is de petitie met de ondertekeningen verzonden aan het College van B en W en aan de gemeenteraad met daarbij een pleidooi voor het realiseren van een Cultuur- en geschiedenishuis op het eiland.

Foto onder: Het 'Koningshuis' eind mei 2017. Voormalige woning van Henk en Annie Koning.


- Waddenfilm in de maak

Filmer Ruben Smit is druk bezig met de opnamen voor de Waddenfilm die volgend jaar in première zal gaan. Het maken van deze productie kost tijd, creativiteit en veel energie. Smit: "Je moet altijd rekening houden met het tij. dat is heel bijzonder, het geeft ook een extra dimensie, maar je bent er wel helemaal van afhankelijk". Ruben Smit dankt zijn faam aan de film 'De Nieuwe Wildernis' die in 2013 uitkwam en meer dan 800.000 bezoekers trok in de bioscopen en waarmee hij 300.000 leerlingen van de basisscholen bereikte. Aan zijn nieuwe productie ging vier jaar vooronderzoek vooraf.

> Voor de website van Ruben Smit: Klik hier of op de foto.


- Wagenborg weer voor drie jaar sponsor VV De Monnik

Wagenborg Passagiersdiensten is weer voor drie jaar de hoofdsponsor van de eilander Voetbalvereniging De Monnik. Op 25 mei ondertekenden Jelle de Jong (links) -  voorzitter VV De Monnik - en Ger van Langen - directeur Wagenborg Passagiersdiensten - het drie-jarig sponsorcontract.


- Geslaagde voorspeelavond muziekschool Opus 3

Op 24 mei toonden de eilander leerlingen hun muzikale vaardigheden onder leiding van docenten van muziekschool Opus 3. Een sfeervolle en muzikale avond. Klik op een foto op deze groter te zien.


- Een bezoek waard: Galerie Ogygia

Galerie Ogygia vindt u in het centrum van het dorp, links van Hotel Graaf Bernstorff. U kunt er genieten van een wisselende collectie schilderijen, etsen, giclees en keramiek van verschillende kunstenaars uit alle windstreken van het land. Allemaal met een link naar het eiland.


- Kamerlid Beckerman wil stilleggen gaswinning onder Waddenzee

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft namens haar fractie (SP) aan minister Kamp gevraagd om per direct de gaswinning onder de Waddenzee stil te leggen. Het Staatstoezicht op de Mijnen liet onlangs al weten niet akkoord te gaan met het NAM_onderzoek naar gaswinning onder de Waddenzee.

Beckerman: "In Groningen heb ik gezien wat het kan betekenen als we de hebzucht van de NAM en hun economisch gewin boven de belangen van de mensen en het gebied laten gaan. Dat mag niet nog een keer gebeuren. We mogen de NAM niet laten aanklooien met een zo belangrijk gebied als de Wadden". Beckerman eist een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek naar de toekomst van het Waddengebied.


- Website Basismonitoring Waddenzee online

De website 'Basismonitoring Wadden is online. Een nieuwe stap in de richting van 1 loket voor informatie die waddenbeheerders en onderzoekers met diverse meetprogramma's in het Waddengebied vergaren. Op de website staat onder meer alle beschikbare informatie over alle belangrijke meetprogramma's in het gebied. > Website bekijken? Klik hier of op het logo.


- Burgemeesterspost populair

Er is veel belangstelling voor de vacature voor burgemeester op het eiland. Er hebben zich maar liefst 69 kandidaten gemeld, waarvan 19 vrouw. De meeste sollicitanten zijn tussen de vijftig en zestig jaar oud. Zes zijn er jonger dan veertig. De Friese commissaris van de koning, de heer Brok moet nog een selectie maken die vervolgens wordt besproken met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.


- 8 juni: Kinderen roepen wereldleiders op

Op 8 juni roepen kinderen van verschillende maritieme werelderfgoederen, waaronder de Waddenzee Werelderfgoed, de wereldleiders op om de zeeën beter te beschermen tegen problemen zoals klimaatverandering, vervuiling en verstoring van leefgebieden. Vanuit Nederland gaat Simon Vestdijk uit Harlingen naar New York om daar de boodschap over te brengen. Waddenzee Werelderfgoed organiseert dit met hulp van de Waddenvereniging.

Daarnaast kunnen alle kinderen uit Nederland meedoen met deze actie door een video op te nemen in het Werelderfgoed Waddenzee met een boodschap voor de wereldleiders.

Meer weten? Klik hier of op logo.


- 1 augustus: Start Beach Cleanup Tour op Schiermonnikoog

Op 1 augustus vindt op het eiland de start plaats van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Locatie: Strandpaviljoen De Marlijn. Tijd: 11.00 uur. Tijdens deze tour van Stichting De Noordzee, wordt de hele Noordzeekust schoongemaakt. De kust is daartoe verdeeld in 30 etappes die plaatsvinden van 1 t/m 15 augustus. Op 1 augustus start de noordroute op Schiermonnikoog en de zuidroute in Cadzand. Deze routes komen op 15 augustus samen in Zandvoort. Iedere etappe is zo'n 10 km lang.


- Rust voor vogels en zeehonden

De broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden begint. Afgelopen week zijn er bij het Rif (tussen Ameland en Schiermonnikoog) aan aantal borden geplaatst. Het Rif is in potentie een van de beste gebieden voor vogelsoorten als de dwergstern, het visdiefje en de noordse stern (foto's onder). Omdat het gebied 180 cm boven NAP ligt, zijn de nesten daar relatief veilig voor stormen.


- Eiland pas bevrijd op 11 juni 1945

Nederland vierde op 5 mei de bevrijding. Maar die bevrijding kwam voor Schiermonnikoog pas op 11 juni 1945. Toen verdwenen de laatste 600 Duitse soldaten van het eiland (foto onder) en kon het eiland zich ook bevrijd weten..   > Meer weten? Klik hier of op de foto.


- Gemini windpark in gebruik genomen

Op maandag 8 mei is het Gemini Windmolen Park officieel in gebruik genomen. Het ligt 60 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het park is niet vanaf het eiland te zien. Het windmolenpark bestaat uit 150 windturbines van elk 4 MW. Verwacht wordt dat het park zo'n 2,5 % van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie oplevert. Meer weten? Klik op foto.


- Ochtendkranten met latere boot naar het eiland

Sinds 23 april komen de landelijke ochtendbladen niet langer met de eerste boot naar het eiland, maar een boot later. Daardoor zijn kranten als de Telegraaf, Volkskrant, Algemeen Dagblad en Leeuwarder Courant pas vanaf 11.00 uur te koop. De NDC Mediagroep is niet van plan deze (bezuinigings) maatregel terug te draaien. De kranten worden meegenomen door bezorgers van PostNL. Op de andere Waddeneilanden is het niet veel beter; daar komen de kranten ook pas tegen de middag aan. Daar varen de veerboten niet zo vroeg als op Schiermonnikoog. Supermarkteigenaar Brunekreef op Schiermonnikoog is een petitie gestart om de NDC Mediagroep ertoe te bewegen de kranten weer vroeger naar het eiland te brengen.


- Digitaliseren van films en video's over het eiland

Het Fries Film Archief (FFA) heeft aangeboden om kosteloos alle films en video's uit de collectie van de de eilander cultuur-historische te digitaliseren op dvd en computerbestand. Heeft u oude films over het eiland? Meld het Eric Augusteijn. Uiteraard krijgt u na het digitaliseren de film(s) terug en u ontvangt uw film op een dvd of usb-stick.


- Klooster(bouw)plan - zoals eerder opgesteld - is van tafel  

Het in januari gepresenteerde plan van de cisterciënzer monniken om een klooster te bouwen op het perceel ‘De Paardenbak’ aan de Westerburenweg op Schiermonnikoog zal niet worden gerealiseerd. Dat heeft de kleine religieuze communiteit die op het Waddeneiland verblijft, op 14 april bekend gemaakt in een bericht aan alle eilandbewoners.

“Na de presentatie van ons bouwplan begin 2017 werd langzaam aan duidelijk dat dit bouwplan ernstige en kwalijke verdeeldheid teweegbrengt onder de eilanders. Genoeg reden om het plan in de lopende informele fase te laten varen. De monniken willen immers graag in vrede leven met de eilanders”, aldus abt Alberic en voormalig zaakwaarnemer Peter Thissen. 

Documentaire
In het tv-programma Kruispunt was op 16 april op NPO 2 te zien hoe de broeders aanvankelijk opgelucht waren nadat zij hun bouwplan aan een groep eilandbewoners hadden gepresenteerd. De monniken meenden dat het plan in goede aarde was gevallen. Toch 
bleek dat sommige Schiermonnikogers de toren in het ontwerp van architect Huib Tibbens te hoog vonden. In de weken die erop volgden rezen er meer bezwaren.

Nieuw plan
In het verspreide bericht laten de monniken weten dat ze na Pasen aan een nieuw plan gaan werken. Ze zeggen daarbij te hopen op een goed contact met de betrokken instanties en met de eilanders. Daarmee is het plan om zich voorgoed op Schiermonnikoog te vestigen voorlopig niet van de baan.

> Documentaire gemist? Klik dan hier!
   (en neem de voorafgaande reclame even 'voor lief'...)


- Jachthaven Schiermonnikoog 

Bij de start van dit seizoen is de diepgang in de haven gemiddeld op -1.30 NAP. Dat betekent dat bij laag water (eb) er zo'n 60 cm. water in de haven blijft staan. Schepen met een grotere diepgang vallen deels droog en liggen in zacht slib. Ook is in het chartervak een deel van het slib verwijderd. De toegangsgeul heeft een vergelijkbare diepgang als in 2016, al is de haveningang vrij smal. Daar hebben de baggeraars 'de drempel' laten zitten, zodat er meer water in de haven blijft staan. Houdt u dus de boeienlijn goed aan.

> Meer over de jachthaven? Klik hier of op de foto hieronder.


- Na Schiermonnikoog, nu Ternaard en... gaswinning

Schiermonnikoog weet wat het is om strijd te voeren tegen gaswinning. De gemeente Ternaard kan daar (helaas) inmiddels ook over mee praten. De NAM heeft namelijk het plan om in 2018 gas te winnen met het voornemen om na de testfase in 2019 gas te winnen uit 'de put van Ternaard' (4 miljoen kuub) en het gas via een pijpleiding te vervoeren naar Moddergat.

In een bijeenkomst deze maand in Dorpshuis Tunawerth in Ternaard was Lutz Jacobi duidelijk: "Never nooit meer gaswinning, dit moet je gewoon niet willen!" Zij pleit om meer energie-coöperaties in de dorpen op te richten die zich bezig houden met zonne- en wind-energie.

De besturen van de Friese gemeentes hebben - samen met het bestuur van Provincie Friesland - een manifest opgesteld voor Kabinetsleden en Tweede Kamerleden. Daarin stellen zij onder meer dat er geen nieuwe boringen worden gedaan, tenzij er goede nulmetingen worden uitgevoerd, omkering van de bewijslast en betere communicatie richting burgers en bedrijven over de effecten, risico's, onzekerheden en monitoring.

* Ternaard is met circa 1380 inwoners een van de grotere dorpen in de gemeente Dongeradeel.
* Documentaire over geslaagde protestacties Schiermonnikoog gemist op tv? Kijk hem hier terug!


- Zuidertoren krijgt opknapbeurt

De door algen groen uitgeslagen monumentale (voormalige vuur)toren krijgt een uitgebreide opknapbeurt. Dankzij een aanzienlijke gift van een anonieme gever is het budget na jaren van besprekingen met eigenaar KPN eindelijk rond.

De toren krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een duurzame behandeling met een 'nano-coating', waardoor algen zich minder snel aan de toren kunnen hechten en de toren beter schoon gehouden kan worden. De kosten worden begroot op 60.000 Euro, waarvan KPN en het Rijksmonumentenfonds ruim twee derde voor hun rekening nemen.

Ook de (verwaarloosde) omgeving van de toren wordt opgeknapt. De zichtlijn vanuit het dorp wordt hersteld. Het hele terrein rond de toren wordt vrij toegankelijk en voorzien van banken en een informatiebord. Het Iepen Mienskipfonds van de provincie Friesland heeft daarvoor een subsidie gegeven. Ook de gemeente Schiermonnikoog levert hieraan een bijdrage. De toren en het gebied daar omheen wordt gezien als een van de 'sleutelplekken'op het eiland.

Het opknappen van de toren gebeurt op initiatief van eilanders die zich hebben verenigd in de Stichting Zuidertoren Schiermonnikoog. De toren dateert uit 1854 en werd als vuurtoren in 1909 overbodig. In 1959 werd het een watertoren. In 1992 nam KPN de toren over van het Waterleidingbedrijf om er een zendmast van te maken. Die functie heeft de toren nog steeds.

> Meer over de beide (vuur) torens op het eiland? Klik hier.