Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- Natuurfilm over het Nederlandse Waddengebied

In het najaar van 2018 zal de natuurfilm die Ruben Smit en team maakt over het Waddengebied in première gaan. Hieronder alvast een klein voorproefje.


- Nieuwe rubriek

Deze website heeft er een nieuwe rubriek bij gekregen: 'Krantenberichten van Toen'.
Even terug naar vroeger. En: zie ook: 'Uit de Oude Doos'.


- Ineke van Gent wordt de nieuwe burgemeester

Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering van 19 juli maakte de gemeenteraad bekend dat Ineke van Gent (60) de nieuwe burgemeester wordt van het eiland. Zij werd gekozen uit de 69 aanmeldingen die er binnen kwamen voor deze post en is met deze benoeming de eerste fulltime vrouwelijke burgemeester op het eiland. De installatie van Van Gent zal vermoedelijk in september van dit jaar plaatsvinden.

Ineke van Gent was van 1985 tot 1994 gemeenteraadslid in Groningen. Vanaf 2013 tot heden was zij regiodirecteur bij de NS Noordoost en tot 2012 was zij lid van de Tweede Kamer voor Groen Links.

Ineke van Gent over haar toekomstige nieuwe baan:
"Het is een droom die in vervulling gaat. Ik kom al van jongs af aan op het eiland. Deze nieuwe baan is echt een combinatie van de liefde voor het eiland en voor het openbaar bestuur. Ik twijfel geen moment over het verhuizen; ik wil deel uitmaken van de eilandgemeenschap". 


- Actie voor zwembadliftstoel

Het eilander Thuiszorgteam is een actie gestart voor de aanschaf van een zwembadliftstoel. Met een dergelijke stoel kunnen mensen met fysieke problemen heel gemakkelijk in het zwembad geholpen worden. Het oog is gevallen op de Handi-Move. Deze liftstoel kan in herfst en winter ook door Vitamaris gebruikt worden. Inmiddels is er 2500,- Euro binnen. Het totaal benodigde bedrag is 5815,26 Euro.

Wilt u meehelpen aan de aanschaf van de liftstoel? Maak dan uw bijdrage over op: NL94RABO366 555 30 91 tnv T. Mozes, ovv Zwembadliftstoel.


- Minister Kamp toont zich ziende blind

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp over gaswinning onder de Waddenzee. Partijen dienden een zestal moties in die opriepen tot een einde of afbouw van gaswinning. Deze moties konden helaas niet op een meerderheid rekenen... Schermend met de onafhankelijkheid van vele Nederlandse instituten hield Kamp vol 'dat nooit iets fout ging en alles goed zal komen'. Met die redenatie volhardt een kleine, maar machtige club bedrijven en instellingen de legitimiteit van voortdurende en nieuwe gaswinning onder de Waddenzee...


- Wadplaten als zonnepanelen

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee, blijkt dat minuscule kiezelwieren op de wadplaten de belangrijke energiebron zijn in het voedselweb in de Waddenzee. Deze kiezelwieren nemen energie op van zonlicht en zijn voedsel voor een meerderheid van de dieren in de voedselketen.

De onderzoekers verzamelden zo’n 12.000 plantaardige en dierlijke monsters in de Waddenzee, afkomstig van 178 plant- en diersoorten. Ze voerden metingen uit in stabiele koolstofisotopen in weefsel van de planten en dieren. De kleine algen, die ook bekend staan als (benthische) diatomen, leven op wadplaten. Die zijn daarmee als het ware de zonnepanelen van de Waddenzee. De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het inzicht in het functioneren van ecosystemen en het beheer van kustecosystemen in het algemeen, in het bijzonder de Waddenzee.   

Foto onder: Kiezelwieren (diatomen).


- Subsidie voor 'Het verhaal van Schiermonnikoog'

De Stichting Natuurlijk Schiermonnikoog krijgt 35.000 euro van de provincie voor een project tijdens het jaar van Leeuwarden-Friesland 2018. Schiermonnikoog wil dan het verhaal van het eiland vertellen, in liedjes, gedichten, foto's, films of kunstwerken. Zo zal er op elke boerderij drie weken lang kunst zijn te zien. Kunstenaars van Schiermonnikoog nodigen collega's uit die hun eigen land 'ontvlucht' zijn om inspiratie op te doen en tot rust te komen. In de zomermaanden komt er een fietsroute voor belangstellenden langs locaties waar verhalen worden verteld. Op het eiland zal ook een juttersdorp worden gecreëerd; een tijdelijke ontmoetingsplaats waar jutten, kunst, verhalen, muziek en innovaties samenkomen. 

Ook na 2018 zal het verhaal van Schiermonnikoog worden verteld, onder andere met documentaires die volgend jaar worden opgenomen en met een filmfestival.


- Proefboring naar gas...

Ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van Schiermonnikoog (boven Rottumerplaat) voert het bedrijf Hansa Hydrocarbons B.V. momenteel een proefboring uit naar gas. 

Wanneer een winbare hoeveelheid gas aanwezig blijkt te zijn, is voor eventuele winning een winvergunning nodig. Dat zal ook het moment zijn waarop de gemeente zal bezien of actie moet worden ondernomen. Het college wil dat, indien gaswinning noodzakelijk wordt geacht door hogere overheden, dit zo onzichtbaar mogelijk gebeurt, zodat de horizon van Schiermonnikoog vrij blijft. 

Daarnaast is het College van mening dat we moeten overschakelen op duurzame energie. Daarom heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. Afgelopen december heeft de gemeenteraad besloten duurzaamheid op het eiland een extra impuls te geven met het ‘Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaamheid 2017-2021’.

Op Schiermonnikoog is met succes actie gevoerd tegen het bedrijf Engie dat een proefboring wilde uitvoeren op slechts 7,5 kilometer afstand van het strand van Schiermonnikoog. Voor de proefboring van Hansa is in 2014 een vergunning verleend. (Bron: Gemeente Schiermonnikoog)

NB: De Brede Coalitie - die destijds protesteerde tegen de boorplannen van ENGIE - is op de hoogte en ook op het eiland worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Naar nu bekend wordt vanuit Duitse wateren geboord, waardoor Nederland niets of weinig kan doen.


- Zilte landbouw: Is dat mogelijk?

Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel die daar het gevolg van is, dringt zout water verder de kustgebieden binnen, die daardoor verzilten. Om die gebieden toch te kunnen gebruiken moet er worden omgeschakeld naar gewassen die zout tolereren. Om te experimenteren met gewassen die tegen zout kunnen, heeft de EU 3,1 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor het project 'Zilte Landbouw'. Zeven landenwerken daarin samen. Nagegaan wordt onder andere of producten als aardappels, groenten en granen geschikt gemaakt kunnen worden voor zoute teelt.

> Meer weten over zilte landbouw? Klik hier.


- Toekomst van de Waddenzee

Het rapport 'De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem', uitgegeven door de Waddenvereniging, is een brede analyse van de huidige stand van de wetenschap ten aanzien van zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling. Bekijk de film!


- 1 augustus: Start Beach Cleanup Tour op Schiermonnikoog

Op 1 augustus vindt op het eiland de start plaats van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Locatie: Strandpaviljoen De Marlijn. Tijd: 11.00 uur. Tijdens deze tour van Stichting De Noordzee, wordt de hele Noordzeekust schoongemaakt. De kust is daartoe verdeeld in 30 etappes die plaatsvinden van 1 t/m 15 augustus. Op 1 augustus start de noordroute op Schiermonnikoog en de zuidroute in Cadzand. Deze routes komen op 15 augustus samen in Zandvoort. Iedere etappe is zo'n 10 km lang.


- Klooster(bouw)plan - zoals eerder opgesteld - is van tafel  

Het in januari gepresenteerde plan van de cisterciënzer monniken om een klooster te bouwen op het perceel ‘De Paardenbak’ aan de Westerburenweg op Schiermonnikoog zal niet worden gerealiseerd. Dat heeft de kleine religieuze communiteit die op het Waddeneiland verblijft, op 14 april bekend gemaakt in een bericht aan alle eilandbewoners.

“Na de presentatie van ons bouwplan begin 2017 werd langzaam aan duidelijk dat dit bouwplan ernstige en kwalijke verdeeldheid teweegbrengt onder de eilanders. Genoeg reden om het plan in de lopende informele fase te laten varen. De monniken willen immers graag in vrede leven met de eilanders”, aldus abt Alberic en voormalig zaakwaarnemer Peter Thissen. 

Documentaire
In het tv-programma Kruispunt was op 16 april op NPO 2 te zien hoe de broeders aanvankelijk opgelucht waren nadat zij hun bouwplan aan een groep eilandbewoners hadden gepresenteerd. De monniken meenden dat het plan in goede aarde was gevallen. Toch 
bleek dat sommige Schiermonnikogers de toren in het ontwerp van architect Huib Tibbens te hoog vonden. In de weken die erop volgden rezen er meer bezwaren.

Nieuw plan
In het verspreide bericht laten de monniken weten dat ze na Pasen aan een nieuw plan gaan werken. Ze zeggen daarbij te hopen op een goed contact met de betrokken instanties en met de eilanders. Daarmee is het plan om zich voorgoed op Schiermonnikoog te vestigen voorlopig niet van de baan.

> Documentaire gemist? Klik dan hier!
   (en neem de voorafgaande reclame even 'voor lief'...)


- Zuidertoren krijgt opknapbeurt

De door algen groen uitgeslagen monumentale (voormalige vuur)toren krijgt een uitgebreide opknapbeurt. Dankzij een aanzienlijke gift van een anonieme gever is het budget na jaren van besprekingen met eigenaar KPN eindelijk rond.

De toren krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een duurzame behandeling met een 'nano-coating', waardoor algen zich minder snel aan de toren kunnen hechten en de toren beter schoon gehouden kan worden. De kosten worden begroot op 60.000 Euro, waarvan KPN en het Rijksmonumentenfonds ruim twee derde voor hun rekening nemen.

Ook de (verwaarloosde) omgeving van de toren wordt opgeknapt. De zichtlijn vanuit het dorp wordt hersteld. Het hele terrein rond de toren wordt vrij toegankelijk en voorzien van banken en een informatiebord. Het Iepen Mienskipfonds van de provincie Friesland heeft daarvoor een subsidie gegeven. Ook de gemeente Schiermonnikoog levert hieraan een bijdrage. De toren en het gebied daar omheen wordt gezien als een van de 'sleutelplekken'op het eiland.

Het opknappen van de toren gebeurt op initiatief van eilanders die zich hebben verenigd in de Stichting Zuidertoren Schiermonnikoog. De toren dateert uit 1854 en werd als vuurtoren in 1909 overbodig. In 1959 werd het een watertoren. In 1992 nam KPN de toren over van het Waterleidingbedrijf om er een zendmast van te maken. Die functie heeft de toren nog steeds.

> Meer over de beide (vuur) torens op het eiland? Klik hier.