Nieuws


- Stiller dan stil

Uiteraard geldt ook voor Schiermonnikoog de avondklok die op 23 januari is ingegaan en duurt van 21.00 tot 04.30 uur. Hoe dat er uit ziet? Klik hier voor webcams.


- Toekomst

De zeespiegel stijgt en het wordt steeds droger. Hoe kunnen de bestaande systemen op het eiland hierop reageren? De grootste toekomstopgave voor Schiermonnikoog gaat over het behouden en veiligstellen van zoet water. Ook moeten waterkeringen worden aangepast aan de zeespiegelstijgingen. En kan het eiland wat voedselproductie en het opwekken van duurzame energie zelfvoorzienend zijn? Over deze materie is een rapport verschenen onder de naam 'Ontwerpmanifestatie 'Act & Adapt' Klimaatweek Groningen.

> De ontwerpmanifestatie bekijken? Klik hier of op de afbeelding hieronder.


- Stroomkabel onder eiland door

Onder het eiland wordt van noord tot zuid een dikke stroomkabel gegraven (zie tekening). Energiebedrijf Tennet hoopt dat de kabel in 2027 in gebruik kan worden genomen. De kabel vervoert dan de energie van de windparken op de Noordzee naar de Eemshaven. Het Ministerie van Economische Zaken verkiest deze route boven andere routes om het eiland heen en meent dat het graafwerk niet veel overlast zal geven omdat de oostpunt van het eiland niet is bebouwd. Natuurorganisaties zijn fel tegen. Lutz Jacobi van de Waddenvereniging stelt: 'Wy binne ferbolgen'   (Bron: RTV Noord).


- Inenten tegen corona op de Waddeneilanden

De bestuurders van de Waddeneilanden hebben aan de Veiligheidsregio en de GGD de wens uitgesproken dat bewoners van de eilanden op de eilanden allemaal tegelijk worden ingeënt tegen corona. Daarmee worden de vele reiskilometers naar de prik locatie in Leeuwarden voorkomen. Voor oudere inwoners is het bovendien niet altijd gemakkelijk om een retourtje naar Leeuwarden te ondernemen. Wethouder Gerbrands van Schiermonnikoog stelt dat de zorgvoorzieningen op het eiland beperkt zijn en dat het vervoer van corona -patiënten naar de vaste wal nogal wat voeten in de aarde heeft, ook wanneer de patiënt badgast is.


- Jaarboek Schiermonnikoog 2020

De redactie van het Jaarboek Schiermonnikoog is volop bezig met het Jaarboek 2020. Het aandeel van de beheerder van Schierweb is het aanleveren van de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zodra het Jaarboek klaar is, leest u dat hier. Het Jaarboek is een uitgave van de eilander cultuur historische vereniging 't Heer en Feer'.


- Vooruitblik naar lente en zomer

Wat zullen lente en zomer ons  goed doen straks. Ok, het duurt nog even, maar met de foto's hieronder alvast een blik vooruit. 


- Film: Activiteiten in 2003 op het eiland

De eilander cultuur historische vereniging heeft de 34e film uitgebracht, destijds gemaakt door Dick Kool en Magda Groendijk. De film besteedt aandacht aan enkele eilander activiteiten in 2003, waaronder de intocht van Sint en de Klozum viering in Hotel Van der Werff. Deze film is tegen een kleine vergoeding (kijkrecht) te zien in het filmarchief.


- Meer biodiversiteit en een eigen zuivelhoeve

In de Banckspolder zijn zeven boerenbedrijven gevestigd. De landbouw is in de loop der eeuwen veranderd van een kleinschalige voorziening voor de eilanders, naar zuivelproductie als onderdeel van de wereldmarkt. Met de groei van de melkproductie is ook de stikstofbelasting op de natuur toegenomen. In samenwerking met het Louis Bolk instituut vond een haalbaarheidsstudie plaats. Met de uitkomst gingen de boeren in 2016 naar de provincie. De boeren zullen hun melkproductie verminderen en hun gezamenlijke veestapel terugbrengen van 650 naar 420 koeien; een vrijwillige teruggang van 35%. Het plan is om in de komende jaren meer biodivers te gaan werken. Ook zullen de boeren een deel van hun melk zelf gaan vermarkten door de oprichting van een eigen zuivelhoeve.


- Alternatief voor de schelpenpaden?

Het afgelopen jaar zijn er verkenningen gedaan naar een andere verharding van de schelpenpaden op Schiermonnikoog en is Natuurmonumenten uitgekomen op enkele soorten verhardingen. Er komen in het voorjaar proefstroken met halfverharding. Halfverharding staat voor een mengsel van zand, gebroken steen en natuurproducten. Het mengsel wordt over de schelpen aangebracht. Fietsers zullen geen verschil merken. Ook deze laag knerpt onder de wielen, net zoals schelpen dat doen. Veel eilandgangers koesteren dit geluid. Reden voor deze voorgestelde verandering is dat de vertrouwde schelpenpaden niet duurzaam zijn, de winning van schelpen verstorend is en het vervoer van de gewonnen schelpen vervuilend. Daarom zullen de schelpenpaden (waarschijnlijk) op termijn worden vervangen door de alternatieve en duurzame halfverharding.


- Word lid van de Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog 

Leden van de Vereniging Dorpsbelang ontvangen twee keer per maand de Dorpsbode in de brievenbus. Als lid steunt u daarnaast activiteiten op het eiland. Word ook lid van de Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog voor maar 40,- Euro per jaar.  
Klik hier of op de afbeelding hierboven.


- Voortgang bouw informatiecentrum 'Het Baken'

Aan de Reeweg wordt gewerkt aan de bouw van het nieuwe informatie centrum 'Het Baken'. Het hoogste punt is bereikt. Beneden begint de ruimte ook vorm te krijgen. Daar komen de balie, de tentoonstelling en de winkel. Op de bovenverdieping komen werkplekken voor de VVV en Natuurmonumenten.

Het gebouw zal straks onder meer een interactieve tentoonstelling krijgen. In het voorjaar zal het gebouw feestelijk worden geopend.


- Centrum komende 's zomers autoluw

Het centrum van het eiland blijft 's zomers autoluw. Dit naar aanleiding van ervaringen in de afgelopen zomer. Op andere wegen worden snelheids- verminderende maatregelen genomen. De gemeente wil de komende zomers  het aantal bewegingen van auto's, bussen en vrachtwagens verminderen. Met vervoerders en organisaties zal daarover gesproken worden. Tegelijk pakt de gemeente het te hard rijden aan bijvoorbeeld op de Heereweg.


- Wist u dat?

De dijk aan de zuidkant van het eiland beschermt de polder tegen het water uit de Waddenzee. Aanvankelijk werd deze dijk in 1962 versterkt met een asfaltlaag aan de zijde van de Waddenzee. het asfalt verweerde in de loop der jaren zodanig dat Rijkswaterstaat in 1988 besloot het asfalt te verwijderen en daarvoor in de plaats een nieuwe kleilaag aan te brengen en deze met gras te laten begroeien. Zo ontstond de groene dijk zoals we die tegenwoordig kennen. Nog weer later werden er over de hele lengte van de dijk onderaan basaltblokken aangebracht (foto onder).
> Meer 'Wist u dat?' Klik hier of op de foto.


- Klooster Schiermonnikoog

Op 28 februari opent het klooster Schiermonnikoog zijn deuren. Op 1 maart stellen de monniken hun nieuwe gastenverblijf open. Maximaal kunnen er zes personen overnachten. Gasten kunnen meedraaien in het dagritme van de monniken en de sfeer en de gebeden meemaken. Een overnachting kost 50 Euro, waarbij bezoekers zelf hun maaltijden dienen te verzorgen. > Meer info over het klooster: Klik hier of op de foto.


- De Zuidertoren

De witte toren op het eiland heeft verschillende functies gehad, zoals vuurtoren, watertoren en de laatste jaren als zendmast. In juni 2018 heeft de Stichting Behoud Zuidertoren de toren overgenomen. Met IMF subsidie is de buitenruimte aangepakt en opnieuw ingericht. Nu ligt er een aanvraag om de toren zelf geschikt te maken voor bezichtiging. Daarbij wil de Stichting ook de bezoekers informeren over het eerdere gebruik en andere wetenswaardigheden.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.