Nieuws- Een nieuw boek over Schiermonnikoog! Doe ook mee!
  Nog maar 32 dagen de kans om uw verhaal in te zenden! 

Uw verhaal in een nieuw boek ('Ode aan het eiland') dat eind van dit jaar uit komt? Dat kan! Inzenden van uw verhaal (belevenis, eerste kennismaking met het eiland enz.) kan tot half oktober via het mailadres kieckens@hotmail.com. Nog maar 32 dagen de kans om in te zenden en uw verhaal straks terug te zien in het boek! Een mooi boek door en voor liefhebbers van het eiland. Inzenders worden per email op de hoogte gehouden van de voortgang van het boek. Doet u mee?
Weet uw verhaal van harte welkom!

Foto: Dit wordt de omslag van het nieuwe boek. Foto gemaakt door Joop Siepel.


- Bokaal voor Patricia van Drecht

De winnaar van de ZKV literatuurprijs 2020 Schiermonnikoog is Patricia van Drecht met haar verhaal 'Alleen heen'. Uit handen van burgemeester Ineke van Gent ontving zij onlangs de bokaal, die gemaakt is door Kunstfaam en pottenbakkerij Hjirre. Alle 46 ingestuurde 'zeer korte verhalen' zijn gebundeld in het boek 'Liefde voor Schiermonnikoog' en is online te koop bij de eilander boekhandel Kolstein.
> Voor bestellen: Klik hier.


- Opduiken rommel uit zee

Op 14 september is de Stichting 'Duik de Noordzee Schoon' begonnen aan een 13-daagse missie om rommel uit de zee boven de Waddeneilanden op te duiken. In totaal doen achttien vrijwilligers mee. Het containerschip MSC Zoe verloor vorig jaar 342 containers tijdens een storm. Zo'n 800.000 kilo afval is nog niet boven water gekomen. Veel afval ligt inmiddels ingehaakt in wrakken.

Foto: Cor Kuyvenhoven


- Nieuwe film in filmarchief

De bouw en opening van de nieuwbouw van het huidige gemeentehuis is op film vastgelegd. Op 10 mei 2006 werd het hoogste punt bereikt, waarna op 12 januari 2007 de feestelijke opening plaatsvond. Een en ander is te zien op de film van Dick Kool. Het is de 26e film in het filmarchief van de eilander cultuur historische vereniging 't Heer en Feer. De film is tegen een kleine vergoeding thuis te zien via de webwinkel van 't Heer en Feer. Klik hier of op de foto hieronder.


- Zeekraal

In dit jaargetijde kleurt de zeekraal rood in de kwelder. Zeekraal is een plant die er tegen kan om in een zoute omgeving te groeien. Als de plantjes in het voorjaar uit de wadbodem komen, zijn ze frisgroen van kleur en al een beetje zout. In de loop van het zomerseizoen nemen de zeekraalplanten steeds meer zout op uit hun omgeving. En nu in september zijn ze zo zout geworden dat ze rood kleuren. Nog later in de herfst worden ze zwart. Ze zijn dan zo zout geworden dat ze er aan doodgaan. Gelukkig heeft de zeekraal dan al lang gebloeid en zaden gemaakt. Volgend jaar begint de cyclus weer van voren af aan. Bron: Natuurmonumenten.


- Herfst op het eiland

De herfst doet zijn intrede op het eiland. Een prachtig jaargetijde.
Voor een uitgebreide foto-impressie: Klik hier.- Wist u dat?

Wist u dat Schiermonnikoog in de 18e eeuw beroemd was vanwege de schol?Vooral gedroogde schol. In het dorp had ieder huis aan de Langestreek een eigen 'hangstede' of 'hiemstede', een schuur waarin de schol werd gedroogd. De gedroogde schol vond zijn weg naar markten in Hamburg, Brugge en Frankrijk. In Groningen werd de schol rechtstreeks verkocht door de vrouwen van het eiland. Ze werden 'Schierse schullemeiden' genoemd. De visserij hield na 1800 nagenoeg op te bestaan door concurrentie met andere vissershaven, het dichtslibben van de eigen haven en de teruggang van de scholpopulatie.

> Nog meer 'Wist u dat's?    Klik hier.


- Tijdelijk onderkomen

In verband met de verbouwing van het Koningshuis, is de eilander cultuur-historische vereniging 't Heer en Feer tijdelijk gehuisvest in het pand waar voorheen Galerie Ogygia gehuisvest was.

Er zijn tal van kleine exposities te bekijken over de geschiedenis. Tevens is er een filmzaaltje waarin films uit het filmarchief te zijn. Openingstijden: donderdag tot en met zaterdag van 15.00 - 17.00 uur.


- Aanpassingen Dorpshuis

Veel partijen maken gebruik van het Dorpshuis. Door aanpassingen wordt het gebouw een multifunctionele accommodatie met een eigentijdse invulling. Een gezellige ontmoetingsplek voor eilanders en toeristen. De aanpassingen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het IMF.


- De Zuidertoren

De witte toren op het eiland heeft verschillende functies gehad, zoals vuurtoren, watertoren en de laatste jaren als zendmast. In juni 2018 heeft de Stichting Behoud Zuidertoren de toren overgenomen. Vorig jaar is met IMF subsidie de buitenruimte aangepakt en opnieuw ingericht. Nu ligt er een aanvraag om de toren zelf geschikt te maken voor bezichtiging. Daarbij wil de Stichting ook de bezoekers informeren over het eerdere gebruik en andere wetenswaardigheden.


- Bouw nieuwe bezoekerscentrum vordert

De bouw van het nieuwe informatiecentrum 'Het Baken' aan de Reeweg vordert. De staalconstructie is geplaatst en zo verschijnen de contouren van het nieuwe gebouw. VVV, Natuurmonumenten en het Bezoekerscentrum vinden er tzt onderdak.

En zo wordt het:


- Weg of geen weg?

Het college van burgemeester en wethouders opperde in het voorjaar een plan om het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden. Ook de nieuwe busremise zou daar dienen te komen. Om het terrein goed bereikbaar te maken, zou er een weg door de Banckspolder moeten komen, die aansluit op de Reeweg en de Heereweg en het dorp ontsluit. Tegenstanders van het plan kwamen direct in het geweer. Zij vinden de Banckspolder een cultureel waardevol landschap dat behouden dient te blijven. Inmiddels zijn er ruim 460 (protest) handtekeningen opgehaald. Acht jaar geleden ging hetzelfde plan niet door vanwege een gebrek aan draagvlak. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli heeft het college besloten de denkrichting zoals hierboven geschetst verder uit te werken en gaat daarbij ook breder kijken naar alternatieven. Het college zal de gemeenteraad en de bewoners bij de verdere uitwerking blijven betrekken Pas als de denkrichting is uitgewerkt, kan de gemeenteraad een besluit nemen.- Windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden

Ten noorden van de Waddeneilanden komt een nieuw windenergiegebied. De energie van dit windpark moet via kabels naar land worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende routes in beeld. Elk tracé heeft effecten op milieu, omgeving, techniek, toekomstvastheid en kosten. Inwoners kunnen tot en met 6 juli aangeven welke effecten voor hen belangrijk zijn. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een artikel geschreven met meer uitleg hierover. Meer over lezen? Klik hier.


- Shantykoor op film

Normaal gesproken treedt het eilander Shantykoor in de zomer iedere woensdagavond op in muziekkoepel 'Het Beukennootje' aan de Reeweg. Helaas deze zomer niet vanwege de corona-maatregelen.

Het koor werd in 1988 opgericht. van de begintijd van het koor maakte Dick Kool een film. Deze film is tegen een kleine vergoeding te zien via de webwinkel van de cultuur historische vereniging 'T Heer en Feer.      Klik hier.


- Subsidie voor boeren en zuivelcoöperatie 

De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op het eiland krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven.

De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven. Daarnaast is de subsidie bestemd voor de ontwikkeling van biodiversiteit in de Banckspolder. Tevens wordt de verwerking van de organische reststromen op het eiland mogelijk gemaakt. Daarmee verbetert de bodemkwaliteit in de polder sterk.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.


- De monniken van Schiermonnikoog

Sinds januari 2019 zijn de cisterciënzer monniken eigenaar van het voormalige hotel Rijsbergen op het eiland. Het geschikt maken van het pand tot klooster duurt langer dan men verwachtte. Het gastenhuis zal vermoedelijk in oktober 2020 open gaan. Broeder Alberic en broeder Vincentius wonen inmiddels in de nieuwe locatie (foto links). Broeders Jelke en Paulus wonen nog in het tijdelijke onderkomen op de hoek van de Langestreek en de Gratia Suzannestraat (foto rechts).

> Meer weten over de monniken? Klik hier.