Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- 'Koningshuis': Petitie

Het 'Koningshuis' in het centrum van het dorp is - na het vertrek van Henk en Annie Koning - toe aan een nieuwe bestemming. De gemeente denkt aan het verbouwen tot twee appartementen om zo een bijdrage te leveren aan de behoefte aan woonruimte. Maar... wat zou het mooi zijn als het huis de functie zou kunnen krijgen van vast onderkomen voor de cultuur en geschiedenis van het eiland! Onderschrijft u dat? Doe dan mee aan de petitie die we de gemeente willen zenden. Klik hier.
Foto: Het huis in vroeger tijden (links) met rechts de school.


- Eilander brei- en haakclub heeft seizoen afgesloten

Onlangs sloot de haak- en breiclub het seizoen af. Iedere woensdag kwamen zij bij elkaar in de bibliotheek. Samen met veel dorpen en steden in Friesland breiden en haakten zij voor kindertehuizen, scholen en ziekenhuizen en waar het maar nodig was in Moldavië en Albanië. Centraal inzamelpunt is Floortje Pijnakker in Heeg. Ieder jaar gaan mensen uit Friesland naar de betreffende landen om na te gaan waar en wat nodig is.


- 'Neem maar mee naar school...'

Voorafgaand aan het paasweekend zei de heer Boekhold van de Inspecteur Boelensschool tegen de leerlingen van de brugklas: "Jullie mogen de volgende les een voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog meenemen". Nou... dat heeft hij geweten! :) 


- Beschuit met muisjes

Beschuit met  muisjes voor de boswachters. Want er is gezinsuitbreiding bij de Sayaguesa-runderen. Het nieuwe kalfje op de foto's is nog maar een paar uren oud. De hele kudde kwam al snel heel nieuwsgierig om aan de nieuwkomer te snuffelen. (Foto's: Natuurmonumenten Schiermonnikoog).


- Klooster(bouw)plan - zoals eerder opgesteld - is van tafel  

Het in januari gepresenteerde plan van de cisterciënzer monniken om een klooster te bouwen op het perceel ‘De Paardenbak’ aan de Westerburenweg op Schiermonnikoog zal niet worden gerealiseerd. Dat heeft de kleine religieuze communiteit die op het Waddeneiland verblijft, op 14 april bekend gemaakt in een bericht aan alle eilandbewoners.

“Na de presentatie van ons bouwplan begin 2017 werd langzaam aan duidelijk dat dit bouwplan ernstige en kwalijke verdeeldheid teweegbrengt onder de eilanders. Genoeg reden om het plan in de lopende informele fase te laten varen. De monniken willen immers graag in vrede leven met de eilanders”, aldus abt Alberic en voormalig zaakwaarnemer Peter Thissen. 

Documentaire
In het tv-programma Kruispunt was op 16 april op NPO 2 te zien hoe de broeders aanvankelijk opgelucht waren nadat zij hun bouwplan aan een groep eilandbewoners hadden gepresenteerd. De monniken meenden dat het plan in goede aarde was gevallen. Toch 
bleek dat sommige Schiermonnikogers de toren in het ontwerp van architect Huib Tibbens te hoog vonden. In de weken die erop volgden rezen er meer bezwaren.

Nieuw plan
In het verspreide bericht laten de monniken weten dat ze na Pasen aan een nieuw plan gaan werken. Ze zeggen daarbij te hopen op een goed contact met de betrokken instanties en met de eilanders. Daarmee is het plan om zich voorgoed op Schiermonnikoog te vestigen voorlopig niet van de baan.

> Documentaire gemist? Klik dan hier!
   (en neem de voorafgaande reclame even 'voor lief'...)


- Jachthaven Schiermonnikoog 

Bij de start van dit seizoen is de diepgang in de haven gemiddeld op -1.30 NAP. Dat betekent dat bij laag water (eb) er zo'n 60 cm. water in de haven blijft staan. Schepen met een grotere diepgang vallen deels droog en liggen in zacht slib. Ook is in het chartervak een deel van het slib verwijderd. De toegangsgeul heeft een vergelijkbare diepgang als in 2016, al is de haveningang vrij smal. Daar hebben de baggeraars 'de drempel' laten zitten, zodat er meer water in de haven blijft staan. Houdt u dus de boeienlijn goed aan.

> Meer over de jachthaven? Klik hier of op de foto hieronder.


- Jaarboek Schiermonnikoog 2016

Op 12 april presenteerde de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer het Jaarboek 2016. Een van de onderwerpen in het Jaarboek is de geschiedenis van het in 2016 gesloopte Groene Kruisgebouw. Om die reden vond de presentatie plaats in het Zorgmedisch Centrum. Voorzitter Erik Gerbrands reikte het eerste exemplaar uit aan oud-wijkverpleegster Elly Hedlund. Ook vertegenwoordigers van de huidige zorg-organisaties op het eiland ontvingen het boek. Het jaarboek is op het eiland te koop bij het Bezoekerscentrum en bij boekhandel Kolstein.
Er zijn 500 exemplaren gedrukt. Op = Op!
Foto: Ilja Zonneveld.

> Online bestellen: Klik hier.


- Pottenbakkerij Hjirre (bijna) twee jaar op eiland

In mei 2015 ging pottenbakkerij Hjirre (Middenstreek 12) op het eiland van start. Aleida Blom maakt en toont er haar werk dat mede gerelateerd is aan het eiland, zoals eilander huisjes, monniken, schelpen en meer. Een bezoek aan de sfeervolle winkel, annex werkplaats is de moeite waard.


- Na Schiermonnikoog, nu Ternaard en... gaswinning

Schiermonnikoog weet wat het is om strijd te voeren tegen gaswinning. De gemeente Ternaard kan daar (helaas) inmiddels ook over mee praten. De NAM heeft namelijk het plan om in 2018 gas te winnen met het voornemen om na de testfase in 2019 gas te winnen uit 'de put van Ternaard' (4 miljoen kuub) en het gas via een pijpleiding te vervoeren naar Moddergat.

In een bijeenkomst deze maand in Dorpshuis Tunawerth in Ternaard was Lutz Jacobi duidelijk: "Never nooit meer gaswinning, dit moet je gewoon niet willen!" Zij pleit om meer energie-coöperaties in de dorpen op te richten die zich bezig houden met zonne- en wind-energie.

De besturen van de Friese gemeentes hebben - samen met het bestuur van Provincie Friesland - een manifest opgesteld voor Kabinetsleden en Tweede Kamerleden. Daarin stellen zij onder meer dat er geen nieuwe boringen worden gedaan, tenzij er goede nulmetingen worden uitgevoerd, omkering van de bewijslast en betere communicatie richting burgers en bedrijven over de effecten, risico's, onzekerheden en monitoring.

* Ternaard is met circa 1380 inwoners een van de grotere dorpen in de gemeente Dongeradeel.
* Documentaire over geslaagde protestacties Schiermonnikoog gemist op tv? Kijk hem hier terug!


- Zuidertoren krijgt opknapbeurt

De door algen groen uitgeslagen monumentale (voormalige vuur)toren krijgt een uitgebreide opknapbeurt. Dankzij een aanzienlijke gift van een anonieme gever is het budget na jaren van besprekingen met eigenaar KPN eindelijk rond.

De toren krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een duurzame behandeling met een 'nano-coating', waardoor algen zich minder snel aan de toren kunnen hechten en de toren beter schoon gehouden kan worden. De kosten worden begroot op 60.000 Euro, waarvan KPN en het Rijksmonumentenfonds ruim twee derde voor hun rekening nemen.

Ook de (verwaarloosde) omgeving van de toren wordt opgeknapt. De zichtlijn vanuit het dorp wordt hersteld. Het hele terrein rond de toren wordt vrij toegankelijk en voorzien van banken en een informatiebord. Het Iepen Mienskipfonds van de provincie Friesland heeft daarvoor een subsidie gegeven. Ook de gemeente Schiermonnikoog levert hieraan een bijdrage. De toren en het gebied daar omheen wordt gezien als een van de 'sleutelplekken'op het eiland.

Het opknappen van de toren gebeurt op initiatief van eilanders die zich hebben verenigd in de Stichting Zuidertoren Schiermonnikoog. De toren dateert uit 1854 en werd als vuurtoren in 1909 overbodig. In 1959 werd het een watertoren. In 1992 nam KPN de toren over van het Waterleidingbedrijf om er een zendmast van te maken. Die functie heeft de toren nog steeds.

> Meer over de beide (vuur) torens op het eiland? Klik hier.

Vanaf 22 april tot en met 29 oktober is in het Bezoekerscentrum de expositie 'Woning gezocht' te bekijken. De expositie toont hoe allerlei dieren in ons land leven, vooral hoe ze hun nest, hol, leger of huisje bouwen. Op 22 april is er Open Huis en is de expositie gratis te bekijken. Er zijn die dag onder meer knutselactiviteiten en een mini-excursie verzorgd door Lytje Willem.