Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- Vanochtend: Bloedmaan

Vanochtend is ‘de bloedmaan’ te zien. De maan kleurt dan volledig bloedrood tijdens een totale verduistering. De echte verduistering begint vanochtend rond 5.41 uur en duurt iets meer dan een uur. Dan is de maan bloedrood. Het hoogtepunt is rond 6.12 uur. De verduistering is vrijwel overal te zien in Nederland. De weersverwachtingen zijn gunstig.  (Foto rechts: Dennis Venema).


- Morgen: Sneeuw verwacht op het eiland

> Meer winterse beelden uit eerdere winters? Klik kier.

Weerman Piet Paulusma: "Ik verwacht een lange winterperiode met flink wat vorst, is, sneeuw en overlast. Alles zit er aan te komen en dat kan tot ver in februari duren".


- Prachtig boek in de maak!

De voorbereidingen voor deel 2 van 'Schiermonnikoog, verhalen van eilandliefhebbers' gaan voorspoedig. Er zijn inmiddels 69 verhalen binnen. Het wordt een prachtige ode aan het eiland. Met een grote diversiteit aan verhalen, geschreven vanuit het hart. Bent u ook liefhebber van het eiland en wilt u uw ervaring, beleving enzovoort delen met andere liefhebbers? Dat kan. Inzenden van uw verhaal kan nog tot eind februari. Er is geen limiet aan het aantal woorden. Het boek komt uit in het voorjaar. Doet u mee?                                                           Foto omslag: Tjalle van der Wal    
> Voor vragen / inzenden: Klik hier
   * Nieuwsgierig naar deel 1?  Klik hier.


- Post voor Annie Koning. Doet u mee?

Maakt u Annie Koning blij met een kaartje? Zij vindt het heerlijk om iets van het eiland te horen of een groet van iemand te krijgen. Kleine moeite, groot gebaar. Doet u mee? 
Haar verblijfsadres is:
Annie Koning, De Waadwende, Birdaarderstraatweg 68,
9101 DA Dokkum.


- Isolde vindt zeepaardje

Op 4 januari vond de zes-jarige Isolde Jansen tussen alle aangespoelde rommel een zeepaardje. Isolde was met haar vader naar het strand gegaan, om te kijken of er ook 'My Little Pony's' waren aangespoeld. Daarentegen vond ze tussen paal 5 en 7 het zeepaardje. Zeepaardjes worden steeds vaker aangetroffen langs de Nederlandse kusten. Mogelijk komt dit door de opwarming van het zeewater.


- COS heet voortaan 'De Stag'

Het Cultureel Ontmoetingscentrum aan de Langestreek heeft een nieuwe naam: 'De Stag'. En heeft een nieuwe website: Klik hier. 


- Programma van David de Boer online

Wie tijdens het Midwinterfestival het programma van David de Boer heeft gemist (of het nog eens wil terugzien), kan het 50 minuten durende programma terugkijken op YouTube. Klik hier.


- Zorg om plastic korreltjes

Foto: Marrigt van der Valk

Tien wetenschappers troffen op 16 januari op Schiermonnikoog grote hoeveelheden kunststof bolletjes aan. De wetenschappers probeerden er methoden uit om de verspreiding in kaart te brengen. Haast is geboden aldus hen. Als die stukjes plastic in zee drijven hechten bacteriën en algen zich er aan. Dan gaat dat plastic geuren en smaken als vogelvoedsel. Het plastic komt terecht in de voedselpiramide.


- Schepen zoeken naar containers

De Nederlandse marine zet twee schepen in om te zoeken naar containers van het schip MSC Zoe. Zeker vijftig containers zijn nog niet gelokaliseerd. De mijnenjager 'Vlaardingen' (foto rechts en onder) en het opnemingsvaartuig 'Luymes' liggen in Den Helder klaar om uit te varen zodra het weer beter is. Naast deze twee schepen doen tien andere zoek-, bergings- en assistentieschepen mee.  Volgens de Veiligheidsregio Friesland zijn er van de 291 overboord geslagen 238 containers gelokaliseerd en zijn er 7 geborgen.

Dertig vissers hebben zich aangemeld bij de Nederlandse Vissersbond na een oproep van bergingsconcern Ardent (voorheen Wijsmuller). Het zijn zowel garnalen- als Noordzeevissers, afkomstig uit Harlingen, Lauwersoog. Zoutkamp, Wieringen en Den Oever. Het bergingsconcern wil de al opengebarsten containers met hydraulische grijpers van de zeebodem halen. Spullen die dan naar boven drijven moeten de vissers in hun netten vangen. Containers die intact zijn worden door duikers opgehaald, die kabels aan de containers bevestigen. De containers liggen 20 a 30 meter onder de zeespiegel en dat vooral in een route die druk bevaren wordt boven Vlieland en Terschelling.

De operatie zal maanden duren. De angst is groot dat de containers beschadigd zijn en alsnog openbreken. Rijkswaterstaat wil dat koste wat kost voorkomen. 


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.


- Brandbrief van burgemeesters Waddeneilanden

De burgemeesters van de Nederlandse Waddeneilanden maken zich al lange tijd ernstige zorgen over het schijnbare gemak waarop containers van boord van schepen kunnen slaan, met alle gevolgen voor mens en milieu. Zij dringen er nu met een brandbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan om op korte termijn vier aanpassingen door te voeren die de veiligheid op het verladen en transporteren van zeecontainers op de Noordzee bevorderen.

Zo moet het beladen en sjorren van zeecontainers beter gecontroleerd worden. Verder zouden de containers moeten worden voorzien van een gps-marker en dienen ze een chip te krijgen waarmee aan de buitenkant gecontroleerd kan worden war er in zit. Als laatste willen de burgemeesters dat er toezicht komt op de keuze die kapiteins maken voor de route langs de Wadden.


- Het wel en wee van de zeehonden op het eiland in gevaar

Inwoner van het eiland, Agnes Barnhoorn-Lamp zond ons een brief die we hieronder weergeven.

Kennis en kunde
"Al ruim veertig jaar is eilander en kooiker Theun Talsma als vrijwilliger de coördinator van de organisatie 'Eerste Hulp Bij Zeehonden' (E.H.B.Z.) op het eiland. Hij bezit een ringvergunning (vogels / eenden) en heeft de nodige E.H.B.Z-cursussen met goed gevolg afgelegd. Die certificaten zijn 'slechts' de basis. Zo dien je als E.H.B.Z.-er tevens ervaring te hebben met het rijden op het strand, je dient alles te weten van de getijden, van drijfzand, springvloed en meer. Als eilander is dat 'met de paplepel ingegeven' en zoals Theun dit van zijn vader meekreeg, zo wordt ook heden ten dage deze kennis en kunde door hem aan zijn zonen doorgegeven. Zijn zonen voelen zich mede verantwoordelijk voor dieren in nood, zoals zieke of gewonde gewone en grijze zeehonden op het strand.

Snelle en deskundige hulp bieden
Het is essentieel om dan ook op het eiland te wonen en naast de kennis ter plekke altijd snel op de plaats van onheil te zijn om een dier te helpen. In samenwerking met Wagenborg Passagiersdiensten en de (lokale) politie verloopt een en ander al jaren heel goed en tot  ieders tevredenheid. Men kan snel en effectief ter plaatse zijn voor verzorging en het verlenen van hulp. En het zijn niet alleen de zeehonden die soms hulp nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook bruinvissen, dolfijnen en vele vogelsoorten.

Mensen van buitenaf
Het is dan ook te betreuren dat er door de bemoeienissen van 'mensen van buitenaf' verkeerde informatie wordt gedeeld en gepubliceerd. Zo melden verschillende media: (De zeehond is...) "Het grootste roofdier van Nederland..." en: "Zeehonden, laat ze maar liggen..." Deze zienswijze past niet bij de ervaring en leefgewoonte van de eilanders. Zeker niet als er gesteld wordt dat "Er mogen geen mensen zijn bij het vrijlaten van herstelde zeehonden..."

Herstelde dieren snel terug zetten
Het is bovendien een dubbele gedachte. De bekende en breed geaccepteerde zeehondencrèche in Pieterburen is juist op deze verzorging ingesteld. Er zijn verzorgers en bezoekers en alles wordt in het werk gesteld om bij herstel de zeehonden zo snel mogelijk vrij te laten. Belangrijk gegeven is hierbij dat de dieren vaak via de E.H.B.Z. eerste hulp krijgen en na verblijf in de crèche - en eenmaal hersteld - zoveel mogelijk worden terug gezet in de omgeving waar ze gevonden zijn. Dat vrij laten van dichtbij kunnen ervaren en de zeehonden weer terug te zien gaan waar ze horen, is - zo heb ik persoonlijk ervaren - louterend.

Beste stuurlui aan de wal
De informatie en berichtgeving die nu de boventoon voert in de media - tot aan de sociale media aan toe - lijkt niet afkomstig te zijn van personen met ervaring, kennis en kunde. Sterker nog: het zijn nu bronnen die er niet eens mee zijn opgegroeid. Staat de beste stuurlui dan toch aan wal, om het spreekwoord aan te halen?

Kennis en kunde haal je niet alleen uit boeken of vanachter de pc. Want dan sluipt het gevaar er in, dat er onwaarheden als waarheden ontstaan, dat er 'regels' komen die ontstaan vanachter een bureau. Regels die beslist noch aan de orde zijn, noch toepasbaar bij het wel en wee op het strand en zoals het al generaties gaat in goede harmonie van mens en natuur.

Wordt er dan helemaal niet geluisterd?
In 2015 heeft een adviescommissie zogeheten 'Verkennende gesprekken' gevoerd met 'betrokkenen' over de toekomst van de opvang van zeehonden. Maar E.H.B.Z.-ers als Theun Talsma zijn daar nooit in gekend. Een slecht geïnformeerde zaak is een kwalijke zaak! Het negeren en daardoor aan het lot overlaten van dieren in een omgeving die al generaties lang deze steun wil en kan bieden en zo de natuur ook 'natuurlijk' beschermd en stimuleert zou juist de focus moeten zijn. En dat belang blijkt maar weer eens nu het eiland getroffen is door een milieuramp met aangespoelde containers. De lokale, snelle en deskundige inzet die daarop volgde is een voorbeeld voor iedereen. Vooral ook omdat naast opruimen, herstel juist de focus is en het respect van en naar de natuur voorop staat.

Lokale kennis en kunde
Betere informatievoorziening, gevoed en getoetst door de lokale kennis en kunde is een eerste eis. Het delen van kennisgeving van mogelijk nieuwe plannen is een tweede vereiste. Daarna het transparant maken (en houden) naar de mensen toe en naar de eilanders, die zich zeven dagen per week bezig houden met eerste hulp op het strand en langs de vloedlijn in het bijzonder.

Betrokkenheid bij de natuur
Waar ons kleine eiland Schiermonnikoog altijd groot in is geweest - en zal blijven - is de betrokkenheid bij de natuur. Dit kan en mag niet genegeerd worden! Om dieren in nood bij te staan, te laten herstellen en terug te zetten naar hun natuurlijke wereld is en blijft een prioriteit. Dat dienen we te behoeden en te behouden". 

Agnes Barnhoorn-Lamp
Schiermonnikoog, 6 januari 2019

NB: Wilt u op Schiermonnikoog melding maken van een dier in nood?
Belt u dan Theun Talsma: 06 107 618 12 (een telefoonnummer om te onthouden).


- Veestapel verkleinen; Schiermonnikoger kaas maken

Op Schiermonnikoog komt dankzij een eigen eilander streekproduct een betere aansluiting tussen landbouw en natuur. Zeven boeren gaan over op natuurinclusieve landbouw en produceren daarvoor hun eigen kaas.

 

De veehouders verminderen op eigen initiatief hun veestapel met 35%, maar verliezen inkomsten met deze keuze. Dat kan gecompenseerd worden door het produceren van Schiermonnikoger kaas. In 2019 start het onderzoek naar de vraag van de eilander horeca, de markt en hoe de productie plaats moet vinden. In 2020 kunnen dan de eerste kaasjes in de schappen liggen.

Doordat op het eiland intensief geboerd wordt, is de neerslag van stikstof op de duinen en kwelders te hoog. Deze stikstofdepositie moet volgens het beheerplan van de duinen met 35% verlaagd worden. Het lagere aantal koeien zorgt naast een vermindering van de stikstofdepositie ook voor een betere biodiversiteit in de polder. De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog ontvangt van de provincie Friesland een subsidie van 153.300 Euro om de noodzakelijke maatregelen te treffen.


- Schiermonnikoog: Kinderpardongemeente

De gemeente sluit zich aan bij de kinderpardongemeenten. Het college zal de staatssecretaris verzoeken om voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland verblijven het Kinderpardon zo ruim mogelijk te hanteren. het gaat om ongeveer 400 kinderen die langer dan vijf jaar in ons land verblijven en (nog) geen verblijfsvergunning hebben.  > Voor meer informatie over de oproep van de gemeente: Klik hier.


- Opknapbeurt Zuidertoren

Aanvankelijk zou de opknapbeurt van Zuidertoren na deze zomer beginnen, maar de onderhandelingen met de betrokken instanties duurden langer dan verwacht. Het plan is nu om de toren in het voorjaar aan te pakken. De opknapbeurt kan alleen doorgaan bij een temperatuur van boven de 12 graden. Als het weer meezit is de toren in het voorjaar weer brandschoon en spierwit. Verder zal de grote schotel aan de voorzijde van de toren worden verwijderd en komen er een schelpenpad naar de toren, twee banken, een informatiebord en een nieuwe toegangsdeur. In de toren zal een kleine expositieruimte komen. De opknapbeurt begint - als alles goed gaat - op 1 maart en duurt circa zes weken.


>> Zie ook onze altijd actuele agenda. Klik hier.


- Het nieuwe onderkomen van de monniken

> Meer lezen over de monniken? Klik hier.