Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- Nog 27 dagen voor inzenden van uw verhaal

Schiermonnikoog kent vele terugkerende liefhebbers van de rust, ruimte en prachtige natuur van het eiland. Misschien wilt u uw ervaring met het eiland ook inzenden als verhaal voor een nieuw boek dat in de maak is. Een boek voor en van eiland-fans. Er is geen limiet aan het aantal woorden en inzenden kan nog tot 15 april. Doet u ook meeVoor vragen en / of inzenden: Klik hier (mijn mailadres)
Hartelijke groet,  Ed (webbeheerder Schierweb.nl)


- Statiegeld en ballonnen

De gemeenteraad heeft op 13 maart unaniem een motie aangenomen voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Daarmee schaart de gemeente zich achter de breed gedragen statiegeldalliantie. Daarnaast wil het college kijken naar de mogelijkheden om het oplaten van ballonnen binnen de gemeente te verbieden. Zowel doppen als plastic flesjes staan in de 'top 10' van de meest gevonden afvalitems op de Nederlandse stranden. Op het eiland zijn plastic flessen en resten van ballonnen veel langs de vloedlijn te vinden. Mens en dier zijn gebaat bij een schoon strand.


- Sponsort u Marco Maas?

Op 24 maart doet Marco Maas mee aan de Monnikenloop op het eiland.
Hij loopt voor het Kika-Fonds (kinderkanker).
Wilt u hem ook sponsoren?   > Voor informatie: Klik hier.


- 26 maart: Inloopmiddag evaluatie elektrische bussen

De elektrische bussen rijden nu al bijna vijf jaar op het eiland. De provincie Friesland, Arriva Friesland en het gemeentebestuur zijn benieuwd naar de ervaringen van de eilandbewoners met deze bussen. De afgelopen jaren zijn er enkele meldingen binnengekomen over vooral trillingsoverlast in woningen. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek wordt de inloopmiddag gehouden. Datum: 26 maart. Plaats: gemeentehuis. Tijd: tussen 14.00 en 16.00 uur.
Vooraf aanmelden is nodig: 0519 - 535050 of via de e-mail.


- Opbouw Paviljoen Paal 3 is begonnen

Luit, Noa en Frizo zijn volop bezig met de opbouw van het strandpaviljoen Paal 3 (strand einde Badweg). De opening wordt medio april verwacht. Dat belooft weer een mooie - en in ieder geval gezellige - zomer! Foto: de werkzaamheden op 8 maart met het leggen van een gloednieuwe vlondervloer.


- Vooruitblik naar de zomer: KNRM zoekt lifeguards

De KNRM is weer op zoek naar lifeguards voor de zomerperiode op Schiermonnikoog. Om lifeguard te worden is het noodzakelijk om deel te nemen aan een selectiedag. Datum: 24 maart in Groningen.
> Voor informatie en inschrijven: Klik hier.


- Proefboring naar gas in volle gang

De proefboring naar gas ten noorden van het eiland is in volle gang. Deze proefboring stond aanvankelijk gepland voor 16 februari, maar daar stak Greenpeace een stokje voor door het platform te beklimmen. Nadat de actievoerders door de kustwacht van het platform gehaald werden, ging de boor alsnog de diepte in. Eerst moet de boor de juiste diepte bereiken en wordt het gas aangeboord. Dat gas wordt vervolgens getest op bruikbaarheid. Daarna volgt een berekening van de geschatte hoeveelheid winbaar gas. Het kan dus zomaar twee tot drie maanden duren voordat er meer bekend is. Het boorplatform dat momenteel gebruikt wordt om de proefboringen uit te voeren, ligt er tijdelijk. Zodra de fysieke boring afgerond is, wordt het weg gesleept. (Foto: Jeroen Berkenbosch)

Tegen de boring is veel protest. Het gasveld bevindt zich op twintig kilometer ten noorden van het eiland. Op het eiland hebben bezorgde bewoners zich verenigd in de Werkgroep Horizon. Zij vrezen dat de gaswinning voor bodemdaling zal zorgen en vinden dat gasboringen niet in een kwetsbaar natuurgebied mogen plaatsvinden. >>> Klik hier voor petitie


- Verdubbeling droogvallende mosselbanken

Het oppervlak van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016. Ook worden de mosselbanken nu weer verspreid over de hele Waddenzee aangetroffen. Droogvallende mosselbanken zijn een belangrijke voedselbron voor veel soorten wadvogels. Of de toename zal doorzetten is niet bekend. De betreffende mosselbanken zijn beschermde banken.
Foto: Droogvallende mosselbanken op het Rif.


- In de maak: Een boek om bij weg te dromen

Het eiland Schiermonnikoog kent vele 'fans'. Mensen die de rust, ruimte en natuur van het eiland waarderen. Velen komen ieder jaar terug. En wie reist... kan verhalen. Daarom is er een nieuw boek in de maak met verhalen van Schiermonnikoog-liefhebbers. Inzenden kan nog tot 15 april. Doet u mee? Komt uw verhaal ook in het nieuwe boek?
> Voor eventuele vragen en/of inzenden: Klik hier (mailadres).


- Zeespiegelstijging

Onderzoekers hebben 25 jaar metingen van Europese en Amerikaanse satellieten bestudeerd. Daaruit blijkt dat in de afgelopen 25 jaar de zeespiegel 7 centimeter is gestegen. De helft daarvan komt doordat water uitzet als het warmer wordt. De andere helft van de stijging is het gevolg van het smelten van landijs. Als de stijging zo doorgaat, staat de zeespiegel rond het jaar 2100 mogelijk 65 centimeter hoger dan nu. En dat is twee keer zo veel als eerder voorspeld. In de jaren '90 steeg de zeespiegel met 2,5 millimeter per jaar. Dat is nu 3,4 millimeter per jaar. Ieder jaar komt daar een beetje bovenop. Aan het einde van deze eeuw zal de zeespiegel met een centimeter per jaar stijgen.


- Het toekomstige onderkomen voor de monniken

Het huidige Herberg Rijsbergen wordt de plek waar de monniken zich na 15 januari 2019 gaan vestigen. Nu wonen ze nog tijdelijk in een woning in het dorp. Tot begin 2019 blijft Rijsbergen in gebruik als hotel. Op uitnodiging van de huidige uitbaters van herberg Rijsbergen kregen de monniken onlangs een rondleiding door het gebouw. De broeders waren onder de indruk. Het personeel van Herberg Rijsbergen is op 9 februari ingelicht. De monniken denken er na het vertrek van de uitbaters snel te kunnen gaan wonen.

> Meer lezen over de monniken? Klik hier.   > Persbericht over het nieuwe onderkomen? Klik hier.


- Expositie: 'Trouwe wachters op Schiermonnikoog'

Al sinds 1868 staan er strandpalen op het eiland. Aanvankelijk waren dat slechts 6 palen, maar in de loop van de tijd groeide dat aantal tot 288. Momenteel staat er nog slechts de helft van die palen. Voor de Rijkswaterstaat hebben ze geen functie meer.    

De strandpalen hebben een cultuurhistorische waarde. Bovendien helpen ze gasten en eilanders nog steeds bij de oriëntatie en bij het doen van meldingen in geval van calamiteiten. De expositie in het Bezoekerscentrum heeft tot doel om de waarde van de strandpalen onder de aandacht te brengen. 

De expositie is een samenwerking tussen de eilander schildersgroep ‘De Kwast’ en de ‘Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer’.

De combinatie van schilderijen en historische documenten is verrassend. De schilderijen brengen een ode aan de strandpalen en de historische documenten laten zien hoe in de loop van de tijd de strandpalen steeds belangrijker werden voor het eiland. Hun belangrijkste waarde is dat ze dienen als alarmsysteem voor het kustbeheer.

 

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de eerste strandpalen op het eiland zijn geplaatst. De expositie in het Bezoekerscentrum vertelt het verhaal van de strandpalen in de afgelopen anderhalve eeuw. Bij de opening van de expositie werd door de auteur van het themaboekje en initiator van de expositie (Harry Alers) aan burgemeester Ineke van Gent een exemplaar van het themanummer uitgereikt.

Boekhandel Kolstein op het eiland heeft speciaal de bundel 'Van paal tot paal' van dichter Bert Lever opnieuw uitgebracht. 

> De gedichtenbundel bestellen? Klik hier.


- Kom op Verhaal 

De werkgroep ‘Kom op Verhaal’ verzorgt dit jaar bijzondere activiteiten op Schiermonnikoog waarbij kunst, cultuur en identiteit centraal staan. Met onder meer een kunstfestival, diverse voorstellingen en optredens, eilandfilms, lezingen & verhalen en een waar juttersfeest.