Nieuws- Bouw informatiecentrum in februari van start

De bouw van het nieuwe informatiecentrum op Schiermonnikoog gaat in februari van start. Het centrum heeft de naam 'Het Baken' en is ontworpen door de Friese architecte Nynke Rixt Jukema uit Leeuwarden, in samenwerking met Bètha Architecten uit Burgum. Het gebouw is duurzaam ontworpen en wekt straks haar eigen energie op. Natuurmonumenten gaat het centrum in samenwerking met de VVV exploiteren.

'Het Baken' wordt een prachtige ontvangst- en informatiecentrum. Dé plek om u te verdiepen in de ontwikkelingen van het eiland en om activiteiten te boeken. De totale beleving draagt bij aan meer kennis en begrip over het Werelderfgoed Waddenzee, en de bijzondere plaats die Schiermonnikoog daarbij inneemt.


Recordaantal zeehonden in Waddenzee. Onderzoekers bezorgd.

Nog nooit telden Nederlandse, Duitse en Deense wetenschappers zo veel zeehonden in de Waddenzee als afgelopen jaar: 27.763. In totaal moeten er zo`n 40.000 zeehonden zijn, schatten ze op basis daarvan. Ze telden 1 procent meer... Complete artikel met foto`s en grafiek op bron: Klik hier.


- Gidsje: 'Weg Wijs Wad, Schiermonnikoog'

Onlangs verscheen een handig gidsje over Schiermonnikoog. Het gidsje daagt u uit tot waarnemen en ontdekken. Met onder meer: schelpen en vogels herkennen, een korte dorpswandeling, achtergrondinformatie, feiten en weetjes en meer. Rijk geïllustreerd. Ook mooi om cadeau te geven aan een eilandliefhebber. Thuis bezorgd binnen 1 week op adres naar keuze.

> Meer info en/of bestellen: Klik hier.

 

Foto's: Thijs de Boer


Petitie Behoud schelpenpaden gesloten

Ter info: De eerder opgestelde petitie 'Behoud schelpenpaden Schiermonnikoog' is gesloten. Aanvankelijk zou de petitie gesloten worden in april. Omdat bleek dat het gestelde in de petitie verwarring bleek te geven, werd de petitie dus eerder gesloten. De petitie kreeg 602 ondertekeningen. Het resultaat is verzonden aan Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. 

In een eerste reactie van Natuurmonumenten bij monde van Jan Willem Zwart, stelt NM dat het jammer is dat in de petitie de nuance ontbrak. Hoewel schelpenpaden al jaren het vertrouwde beeld waren op de Waddeneilanden, geeft de huidige kennis van zaken aan dat onder meer het grootschalig winnen van schelpen nadelig is voor de natuur. Men zoekt naar een alternatief voor het gebruik van schelpen. Per Waddeneiland kan het uiteindelijke alternatief gaan verschillen. Zo heeft Ameland gekozen voor verharding van de paden met beton...- 14 maart: nieuwe opruimactie

Een jaar na de containerramp liggen er nog steeds plastic korrels op het strand van Schiermonnikoog. Op 14 maart gaan de gemeente, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat aan de slag met een nieuwe opruimactie. Dat zegt burgemeester Ineke van Gent. "We willen voor het broedseizoen zoveel mogelijk plastic bolletjes opruimen."

Het broedseizoen begint in april. Daarvoor moet er dus zoveel mogelijk afval zijn opgeruimd. Eenvoudig wordt het niet, geeft Van Gent toe, want het zijn heel kleine korreltjes. "Je moet het zand een beetje omwoelen, zodat de korreltjes naar boven komen. Dan kun je het met een zuiger opzuigen. Dan worden de korreltjes en het zand weer van elkaar gescheiden." De opruimactie is op 14 maart. Klik hier.

Bij het opruimen wordt rekening gehouden met de natuur. "We gaan ook heel goed opletten dat we het ecologische systeem op het strand niet verstoren, dus we doen het in etappes", zegt Van Gent. "Rijkswaterstaat heeft daar een paar ecologen voor beschikbaar gesteld."

En het is de bedoeling dat MSC, de rederij van het schip dat de 342 containers verloor, betaalt voor het opruimen. "Zoals het nu lijkt gaat de verzekering van MSC het betalen, zodat wij volgende week of zo snel mogelijk aan de slag kunnen." 

 

MSC staat na de containerramp niet bekend als een partij die graag betaalt. Een deel van de claims staat nog open en de rederij stelde bij het uitbetalen al een keer de voorwaarde dat er geen nieuwe claims zouden komen. Maar Van Gent gaat ervan uit dat het nu goedkomt. "De vervuiler betaalt, dus dat is MSC. Het betalen kan wat sneller, maar ik hoop dat ze hun leven nog gaan beteren. Ook voor de toekomst. Want als er nieuwe rommel van de ramp aanspoelt, dan ga ik er wel vanuit dat MSC zijn verantwoordelijkheid neemt." Meedoen met de opruimactie? Klik hier.- Festival Jong Talent 14 t/m 19 maart

De kaartverkoop voor het Festival Jong Talent in maart is gestart. In totaal reizen er in maart zo'n zeventig jonge musici naar het eiland. Samen geven ze ruim twintig concerten.
Voor tickets: Klik hier.    Voor website: Klik hier.


- Nieuw boekproject waar een jaar aan gewerkt gaat worden

Dit jaar besteed ik bijna het hele jaar aan een nieuw boekproject onder de titel ‘Schierse Notities’. De bedoeling is dat het nieuwe boek (pas) in november 2020 uit gaat komen. In ‘Schierse Notities’ gaat het om u! Centraal thema: Wat is voor u de mooiste plek op het eiland? Een plek waar u graag naar toe gaat als u op het eiland bent. Wat doet die plek met u? Waaraan heeft u speciale herinneringen aan die plek op het eiland?

De opzet is dat aan de linker pagina van het boek een foto komt van ‘de plek’. Aan de rechterkant komt dan uw tekst. Zie ook verderop voor nadere toelichting. Ik hoop dat u mee wilt doen en dat u via het nieuwe boek andere liefhebbers van het eiland blij maakt.

Het jaar 2020 is (nog) lang, dus alle tijd 😊. Inzenden kan tot 1 oktober 2020. Hieronder een korte toelichting over foto’s en tekst. Voor inzenden of vragen: Klik hier . Inzenders worden via de email op de hoogte gehouden van de voortgang van het nieuwe boek.

Weet uw tekst en foto (‘s) van harte welkom!
Samen maken we er een mooi boek van. Een ode aan het mooie eiland!


Hartelijke groet,
Ed Kieckens

-----------------------------------------------------------------------------
Korte toelichting
>> Mocht u na het lezen vragen hebben, mail me gerust .

Afbeeldingen
Alleen foto’s die door u zijn gemaakt. Foto’s gemaakt met een ‘echte camera’. Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon voldoen niet voor drukwerk helaas. Mocht u geen foto (‘s) van ‘de plek’ hebben, dan ga ik op zoek naar materiaal (oproep aan andere fotografen). Wat ook kan: een foto van een tekening of schilderij door u gemaakt. Of een door u gemaakte collage. Dit alles ook gefotografeerd met een ‘echte camera’ in verband met de eisen voor drukwerk.

Tekst
Omvang van tekst: Liefst A5. (circa 230 woorden). Meer mag tot maximaal 500 woorden.
In Word ziet u bij het maken van een tekstdocument onderaan het aantal woorden.

-----------------------------------------------------------------------------


- Ansichtkaarten

De eilander cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer heeft een serie grote ansichtkaarten (A5 formaat) uitgebracht onder de naam: De grúeten fan Schiermonnikeich! De serie bestaat uit 3 ansichtkaarten. Op de eerste kaart staan afbeeldingen van Schiermonnikoog, op de tweede dieren en planten van het eiland en op de derde telwoorden, allemaal voorzien van bijschriften in het Schiermonnikoogs. De kaarten zijn in een set van 3 verkrijgbaar in de webwinkel en zowel los als per 3 te koop in het Koningshuis. De prijs van een losse ansichtkaart is €2,50 en €6 voor een set van 3, inclusief bijpassende enveloppen.


- Tulpen tegen polio 

Eind november vorig jaar plantte de gemeentelijke buitendienst 2500 rode tulpenbollen op verschillende plekken in het dorp. De gemeente kocht de bollen van Rotaryclub Het eiland Schiermonnikoog. De opbrengst van de verkoop gaat direct naar het internationale vaccinatieprogramma tegen polio.


- Bloembollen in de tuin van het gemeentehuis

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Voor het eiland is dat op 11 juni want toen pas werd ook het eiland bevrijd. Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid zijn er in de tuin van het gemeentehuis bloembollen geplant in de vorm van het getal 75.


- Het Koningshuis, de huiskamer van Schiermonnikoog

De gemeenteraad heeft ingestemd om het 'Koningshuis' aan de Nieuwestreek te bestemmen voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Hoofdverhuurder is de eilander cultuur historische vereniging 't Heer en Feer. Daarnaast gaan het Ouderenwerk, Thuiszorg Het Friese Land en schildersclub De Kwast gebruik maken van het pand. Inmiddels is het bestuur van 't Heer en Feer bezig met plannen voor verbouwing en inrichting van het pand. Die verbouwing zal begin 2020 beginnen en de her-opening staat gepland op 11 juni 2020.

Het Gebiedsplatform Waddeneilanden stelt uit het Iepen Mienskipfonds een bijdrage ter beschikking voor het project 'Koningshuis, de huiskamer van Schiermonnikoog'. De gemeente stelt een krediet beschikbaar voor de verbouwing van het pand.

De naam 'Koningshuis' herinnert aan Henk en Annie Koning die er lang hebben gewoond. Henk was hoofdonderwijzer van de lagere school.


- Overstap

Boeren op Schiermonnikoog hebben met de provincie Fryslân en de gemeente een overleg gevoerd over de voortgang van de omschakeling van de boeren op het eiland naar een meer extensievere vorm van boeren.

Concreet gaat het om het vrijwillig inleveren van 35% van het vee om daarmee de schadelijke uitwerking van stikstof op de natuur op het eiland terug te dringen. Onder voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent kwamen gedeputeerde Johannes Kramer en boer Ludie van der Bijl onlangs bij elkaar.

De boeren op het eiland willen ondersteund worden bij het verlies van inkomsten als gevolg van het inleveren van koeien. Probleem is dat Europese staatsteun-regels dat in de weg lijken te staan. Experts waaronder het ministerie van LNV overleggen om te kijken of en hoe de boeren in staat kunnen worden gesteld om de overstap te maken.


- WoonFriesland investeert in het eiland

WoonFriesland blijft investeren in Schiermonnikoog! Na eerder in 2019 41 huurwoningen op het eiland te hebben verbeterd, zorgt het sociaal verhuurbedrijf ervoor dat daar nog eens 55 woningen meer kwaliteit krijgen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het werk duurt tot en met april 2020. Met deze verbeteringen investeert WoonFriesland twee miljoen euro in Schiermonnikoog.


- Film Festival op 24-26 januari 2020

Schiermonnikoog krijgt een jaarlijks terugkerend internationaal filmfestival: Films by the Sea. Een weekend vol internationale topfilms. Tijdens dit festival primeurs en publiekslievelingen van het laatste festival in Vlissingen. Nadere informatie en programma met titels volgt.
Data festival: 24-26 januari 2020. 


- De taalroute

Schiermonnikoog heeft sinds 2010 een Taalroute. De Taalroute heeft 8 taalstenen en een gedicht op de bushalte aan de Oosterreeweg. Op de stenen staan gedichten in de eilander taal. Door weersinvloeden waren een aantal stenen niet goed meer te lezen. Het afgelopen jaar zijn 8 stenen vernieuwd. De taalstenen zijn op een verhoging geplaatst, zodat ze minder kwetsbaar zijn. Bij de VVV is een brochure verkrijgbaar met de route om de taalstenen te bekijken.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.


- De monniken van Schiermonnikoog

Sinds januari 2019 zijn de cisterciënzer monniken eigenaar van het voormalige hotel Rijsbergen op het eiland. Het geschikt maken van het pand tot klooster duurt langer dan men verwachtte. De monniken verwachten maart 2020 zover te zijn. Broeder Alberic en broeder Vincentius wonen inmiddels in de nieuwe locatie (foto links). Broeders Jelke en Paulus wonen nog in het tijdelijke onderkomen op de hoek van de Langestreek en de Gratia Suzannestraat (foto rechts).

> Meer weten over de monniken? Klik hier.