Nieuws- Het Koningshuis, de huiskamer van Schiermonnikoog

De gemeenteraad heeft ingestemd om het 'Koningshuis' aan de Nieuwestreek te bestemmen voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Hoofdverhuurder is de eilander cultuur historische vereniging 't Heer en Feer. Daarnaast gaan het Ouderenwerk, Thuiszorg Het Friese Land en schildersclub De Kwast gebruik maken van het pand. Inmiddels is het bestuur van 't Heer en Feer bezig met plannen voor verbouwing en inrichting van het pand. Die verbouwing zal begin 2020 beginnen en de her-opening staat gepland op 11 juni 2020.

Het Gebiedsplatform Waddeneilanden stelt uit het Iepen Mienskipfonds een bijdrage ter beschikking voor het project 'Koningshuis, de huiskamer van Schiermonnikoog'. De gemeente stelt een krediet beschikbaar voor de verbouwing van het pand.

De naam 'Koningshuis' herinnert aan Henk en Annie Koning die er lang hebben gewoond. Henk was hoofdonderwijzer van de lagere school.


- Overstap

Boeren op Schiermonnikoog hebben met de provincie Fryslân en de gemeente een overleg gevoerd over de voortgang van de omschakeling van de boeren op het eiland naar een meer extensievere vorm van boeren.

Concreet gaat het om het vrijwillig inleveren van 35% van het vee om daarmee de schadelijke uitwerking van stikstof op de natuur op het eiland terug te dringen. Onder voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent spraken gedeputeerde Johannes Kramer en boer Ludie van der Bijl onlangs met elkaar.

De boeren op het eiland willen ondersteund worden bij het verlies van inkomsten als gevolg van het inleveren van koeien. Probleem is dat Europese staatsteun-regels dat in de weg lijken te staan. De komende tijd zal er met diverse experts waaronder het ministerie van LNV overlegd worden om te kijken of en hoe de boeren toch in staat kunnen worden gesteld om de overstap te maken. Eind november willen partijen komen tot een werkbaar resultaat. Daarvoor worden verschillende opties onderzocht met als doel de omschakeling, met ondersteuning, mogelijk te maken.


- WoonFriesland investeert in het eiland

WoonFriesland blijft investeren in Schiermonnikoog! Na eerder dit jaar 41 huurwoningen op het eiland te hebben verbeterd, zorgt het sociaal verhuurbedrijf ervoor dat daar nog eens 55 woningen meer kwaliteit krijgen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Het werk duurt tot en met april 2020. Met deze verbeteringen investeert WoonFriesland twee miljoen euro in Schiermonnikoog.


- 'Weg Wijs Wad'  Handig gidsje voor het Waddeneiland Schiermonnikoog

De webbeheerder van deze site is doende met het samenstellen van een handig gidsje over Schiermonnikoog. (Werk) titel: 'Weg Wijs Wad, Schiermonnikoog'. Het wordt een handig boekje met informatie, bijzondere weetjes enzovoort . Onder meer met het hoofdstuk 'Vogels herkennen met Ton Valk'. Ton is natuurliefhebber en maakt prachtige foto's van de vogels van wad en strand. Zie foto's hieronder (c Ton Valk). Binnenkort ga ik voor enkele dagen naar het eiland om nog wat aanvullende foto's te maken. Het boekje verschijnt begin 2020. Via deze pagina houd ik u op de hoogte.


- Film Festival op 24-26 januari 2020

Schiermonnikoog krijgt een jaarlijks terugkerend internationaal filmfestival: Films by the Sea. Een weekend vol internationale topfilms. Tijdens dit festival primeurs en publiekslievelingen van het laatste festival in Vlissingen. Nadere informatie en programma met titels volgt.
Data festival: 24-26 januari 2020. Nadere informatie volgt.


- De taalroute

Schiermonnikoog heeft sinds 2010 een Taalroute. De Taalroute heeft 8 taalstenen en een gedicht op de bushalte aan de Oosterreeweg. Op de stenen staan gedichten in de eilander taal. Door weersinvloeden waren een aantal stenen niet goed meer te lezen. Het afgelopen jaar zijn 4 stenen vernieuwd en in oktober de laatste 4: bij de Bank van Banck, de bank aan het eind van het Melle Grietjespad (onder de oude dijk), bij de vuurtoren en bij Noderstraun. De taalstenen zijn nu op een verhoging geplaatst, zodat ze minder kwetsbaar zijn. Bij de VVV is een brochure verkrijgbaar met de route om de taalstenen te bekijken.


- Uitbreiding Filmarchief 't Heer en Feer met achtste film

Het filmarchief van de eilander cultuurhistorische vereniging 't Heer en Feer is uitgebreid met de achtste film: 'De Vier Jaargetijden' (1996) van Jan Holwerda en Dick Kool. De film is tegen een geringe vergoeding te zien op de website van de vereniging en (gratis) in de filmzaal van het Koningshuis.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.


- De monniken van Schiermonnikoog

Sinds januari van dit jaar zijn de cisterciënzer monniken eigenaar van het voormalige hotel Rijsbergen op het eiland. Het geschikt maken van het pand tot klooster duurt langer dan men verwachtte. De monniken verwachten maart 2020 zover te zijn. Broeder Alberic en broeder Vincentius wonen inmiddels in de nieuwe locatie (foto links). Broeders Jelke en Paulus wonen nog in het tijdelijke onderkomen op de hoek van de Langestreek en de Gratia Suzannestraat (foto rechts).

> Meer weten over de monniken? Klik hier.