Nieuws- Thuis genieten van het eiland

Onlangs verscheen het boek 'Ode aan het eiland'. Een boek met verhalen en gedichten, geschreven door liefhebbers van het eiland. Met mooie fotografie, een selectie van de dagboekbladen die Ellen Klasens maakte tijdens haar verblijf op het eiland en meer! Heerlijk thuis genieten van het eiland aan de hand van de mooie verhalen van eilandliefhebbers.

> Info en/of bestellen: Klik hier!


- Vrees voor gaswinning uit kleine gasvelden

De Waddenvereniging vreest dat de gaswinning uit kleine gasvelden rond en onder Waddenzee funest uitpakt voor het beschermde natuurgebied, zeker op langere termijn. Door bodemdaling, gepaard met zeespiegelstijging, kunnen de zandplaten verzuipen, zei woordvoerder Auke Wouda van de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties op 26 oktober tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Volgens minister Wiebes (foto) is het monitoringsysteem voldoende om snel in te grijpen, mocht de zeespiegel de komende jaren sneller gaan stijgen of de Waddenbodem harder dalen dan voorzien.


- Blauwstaart

Het najaar brengt vaak prachtige dwaalgasten naar Schiermonnikoog. De blauwstaart broedt op de taiga van Rusland en Finland en trekt in de winter naar Zuidoost-Azië. Het vogeltje is de afgelopen jaar aan een opmars bezig naar het westen. In het najaar wordt de blauwstaart steeds vaker gezien in Nederland.
Tekst en foto: Cynthia Borras - boswachter Natuurmonumenten


- Coronavirus op het eiland

Op het eiland is een persoon positief getest op het coronavirus. De besmetting is vastgesteld door een lokale huisarts. Burgemeester Ineke van Gent wenst de besmette inwoner van het eiland en de familie veel sterkte toe, evenals een snel herstel. Van Gent: "Ik hoop dat de gevolgen en verdere besmettingen heel beperkt zullen zijn". Zij drukt de inwoners en bezoekers op het hart dat zij de maatregelen tegen verspreiding blijven naleven.


- Jubileum en toneeluitvoering dit jaar afgelast

De eilander toneelgroep Sierlikene Meu heeft haar jubileum en toneeluitvoering ivm corona voor dit jaar afgelast. Het jubileum wordt verschoven naar 4 en 5 februari 2021.


- Klooster Schiermonnikoog

Op 28 februari 2021 opent het klooster Schiermonnikoog zijn deuren. Een dag later kunnen er gasten terecht. Op 1 maart stellen de monniken hun nieuwe gastenverblijf open. Maximaal kunnen er zes personen overnachten. Gasten kunnen meedraaien in het dagritme van de monniken en de sfeer en de gebeden meemaken. Een overnachting kost 50 Euro, waarbij bezoekers zelf hun maaltijden dienen te verzorgen. > Meer info over het klooster: Klik hier of op de foto.


- Terugblik op online Int. kamermuziekfestival Schiermonnikoog 

Velen hebben van 2 t/m 8 oktober online genoten van het Kamermuziekfestival. Drie dagen lang kon u meekijken met concerten, reportages en opnamen in de natuur.
Nog niet bekeken? Of nog een keer terugzien?


- Film 'Storm op het eiland'

Aan het filmarchief van de eilander cultuur historische vereniging 't Heer en Feer is onlangs film 28 toegevoegd: 'Storm op het eiland'. Deze film is voor een kijkrecht van 3,- Euro, gedurende zeven dagen thuis te bekijken.  > Voor info en bestellen van kijkrecht: Klik hier.


- Geen intocht van Sinterklaas dit jaar

Helaas... ivm corona dit jaar geen intocht van Sinterklaas (was gepland op 21 november) en ook geen feest met Sint in het Dorpshuis. Wel worden er een aantal Schiermonnikoog Sinterklaas-journaals gemaakt om te laten zien dat Sint in deze tijden de kinderen op het eiland niet vergeet. Nadere informatie volgt.


- Geen Darts Open Schier in 2021 ivm corona

Helaas heeft het bestuur van Darts Open Schier, met pijn in haar hart, moeten besluiten het toernooi van 2021 (5 t/m 7 maart 2021) niet door te laten gaan. De huidige coronamaatregelen en regelgeving laten het niet toe. Helaas denken we dat hier in de komende maanden ook niet echt verandering in zal komen. Trouwe deelnemers welke al een huisje of andere accommodatie geboekt hebben zijn, zoals het nu lijkt met de regelgeving, natuurlijk van harte welkom op ons mooie eiland. 

Met vriendelijke groeten, Bestuur organisatie Open Schier.


- Veranderend klimaat en de aanpassing daaraan

Klimaatverandering vereist om anders te kijken naar de omgeving. Een ontwerpbureau is bezig een klimaatadaptief (klimaat aanpassing) ontwerp voor het eiland te maken. Al eerder spraken de ontwerpers met verschillende mensen op het eiland over onder meer (hoog) water, droogte en verzilting. 


- In eilander supermarkt: speciaal bezoekuur

De Spar Supermarkt hanteert een speciaal bezoekuur van 11.00 - 12.00 uur speciaal en alleen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Verder het verzoek aan iedereen die de supermarkt bezoekt: draag bij voorkeur een mondkapje,


- Herfst op het eiland

De herfst is volop aanwezig op het eiland. Een prachtig jaargetijde.
Voor een uitgebreide foto-impressie: Klik hier.- Aanpassingen Dorpshuis

Veel partijen maken gebruik van het Dorpshuis. Door aanpassingen wordt het gebouw een multifunctionele accommodatie met een eigentijdse invulling. Een gezellige ontmoetingsplek voor eilanders en toeristen. De aanpassingen worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het IMF. Van 1 t/m 9 november is de bibliotheek gesloten i.v.m. de verhuizing van de collectie naar de tijdelijke plek op de eerste etage van het Bezoekerscentrum . Vanaf 10 november is de bibliotheek aldaar weer beschikbaar. Medio januari 2021 verwelkomt de bibliotheek haar bezoekers in een prachtige, vernieuwde ruimte op de begane grond.


- De Zuidertoren

De witte toren op het eiland heeft verschillende functies gehad, zoals vuurtoren, watertoren en de laatste jaren als zendmast. In juni 2018 heeft de Stichting Behoud Zuidertoren de toren overgenomen. Vorig jaar is met IMF subsidie de buitenruimte aangepakt en opnieuw ingericht. Nu ligt er een aanvraag om de toren zelf geschikt te maken voor bezichtiging. Daarbij wil de Stichting ook de bezoekers informeren over het eerdere gebruik en andere wetenswaardigheden.


- Bouw nieuwe bezoekerscentrum vordert

De bouw van het nieuwe informatiecentrum 'Het Baken' aan de Reeweg vordert. De staalconstructie is geplaatst en zo verschijnen de contouren van het nieuwe gebouw. VVV, Natuurmonumenten en het Bezoekerscentrum vinden er tzt onderdak.

En zo wordt het:


- Weg of geen weg?

Het college van burgemeester en wethouders opperde in het voorjaar een plan om het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden. Ook de nieuwe busremise zou daar dienen te komen. Om het terrein goed bereikbaar te maken, zou er een weg door de Banckspolder moeten komen, die aansluit op de Reeweg en de Heereweg en het dorp ontsluit. Tegenstanders van het plan kwamen direct in het geweer. Zij vinden de Banckspolder een cultureel waardevol landschap dat behouden dient te blijven. Inmiddels zijn er ruim 460 (protest) handtekeningen opgehaald. Acht jaar geleden ging hetzelfde plan niet door vanwege een gebrek aan draagvlak. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli heeft het college besloten de denkrichting zoals hierboven geschetst verder uit te werken en gaat daarbij ook breder kijken naar alternatieven. Het college zal de gemeenteraad en de bewoners bij de verdere uitwerking blijven betrekken Pas als de denkrichting is uitgewerkt, kan de gemeenteraad een besluit nemen.- Windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden

Ten noorden van de Waddeneilanden komt een nieuw windenergiegebied. De energie van dit windpark moet via kabels naar land worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende routes in beeld. Elk tracé heeft effecten op milieu, omgeving, techniek, toekomstvastheid en kosten. Inwoners kunnen tot en met 6 juli aangeven welke effecten voor hen belangrijk zijn. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een artikel geschreven met meer uitleg hierover. Meer over lezen? Klik hier.


- Shantykoor op film

Normaal gesproken treedt het eilander Shantykoor in de zomer iedere woensdagavond op in muziekkoepel 'Het Beukennootje' aan de Reeweg. Helaas deze zomer niet vanwege de corona-maatregelen.

Het koor werd in 1988 opgericht. Van de begintijd van het koor maakte Dick Kool een film. Deze film is tegen een kleine vergoeding (kijkrecht) thuis te zien.  Klik hier.


- Subsidie voor boeren en zuivelcoöperatie 

De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op het eiland krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven.

De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven. Daarnaast is de subsidie bestemd voor de ontwikkeling van biodiversiteit in de Banckspolder. Tevens wordt de verwerking van de organische reststromen op het eiland mogelijk gemaakt. Daarmee verbetert de bodemkwaliteit in de polder sterk.


- Even heerlijk wegmijmeren!

Prachtige promotiefilm! Bron: VVV Schiermonnikoog.