Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- De Jelle Woudstra Paal

Op vrijdag 22 maart werd op de Veerdam de 'Jelle Woudstra Paal' onthuld. Met deze feestelijke onthulling komt een einde aan de revitalisatie werkzaamheden aan de Veerdam. Die werkzaamheden omvatten onder meer het aanbrengen van een vernieuwde voetgangersbrug en ponton, een opfrisbeurt van de terminal en het plaatsen van onder meer zonnepanelen en een warmtepomp zodat de terminal nu verduurzaamd en zelfvoorzienend is. Zo'n twintig jaar geleden opperde dorpsomroeper Jelle Woudstra al het idee om een meerpaal te plaatsen met daarop de hoogste waterstanden ooit gemeten op het eiland. Op 20 maart jongstleden onthulde burgemeester Ineke van Gent dit bijzondere symbool samen met Jelle Woudstra die de paal opdraagt aan de kustverdedigers van Nederland.


- Waddenvereniging: Snel opruimen belangrijk

De Waddenvereniging vindt dat er in het opruimen van de rotzooi uit de MSC Zoe niet langer gedacht moet worden vanuit beperkingen, maar in mogelijkheden. Het moet en kan sneller. Haal alle rotzooi eruit en zet daarbij alle hulp in en herstel de schade aan de natuur.

Uit een reële schatting blijkt dat er zo'n 10 miljoen kilo aan afval, aan containerresten en spullen is verloren. Tot nu toe is zo'm 1,6 miljoen kilo opgeruimd. Vissers schatten dat er minstens toen jaar opgeruimd moet worden. De huidige plannen gaat uit van slechts anderhalf jaar opruimen. De Waddenvereniging pleit voor een natuurfonds van vele miljoenen, betaald vanuit de reder die ervoor gaat zorgen dat de unieke en onvervangbare natuur van de Waddenzee Werelderfgoed de ramp te boven kan komen.


- Opbouw van Paviljoen Paal 3

Kijk, dat is goed nieuws! De opbouw van Paviljoen Paal 3 is begonnen. Op naar de lente en de zomer!- Renovatie van de witte toren

De renovatie van de (straks echt) witte toren is begonnen.
Foto: Harry AB


- Eilander Kwekerij 'De wilde Akelei' is geopend

De eilander Kwekerij 'De wilde akelei' aan de Reeweg is weer open. Ruim 30 soorten planten staan er prachtig bij, waaronder de zeldzame weideklokjes en kluwenklokjes. Daarnaast veel inheemse vlinder- en bijenplanten. De kwekerij is dagelijks geopend van 09.30 - 12.30 uur en van 14.00 - 18.00 uur, behalve op zondag en maandag.


- Uw verhaal in een boek over Schiermonnikoog?

Eind van dit jaar komt deel 3 uit van de boekenserie 'Schiermonnikoog, verhalen van eilandliefhebbers'. Het zal het laatste boek zijn in deze serie. Net als deel 1 en deel 2 wordt het boek een mooie ode aan Schiermonnikoog. Zendt u ook een verhaal in voor deel 3? Herinneringen, ervaringen, wat het eiland met u doet enzovoort. Inzenden kan via het mailadres van de samensteller en dat kan tot eind september, dus nog alle tijd. Er is geen limiet aan het aantal woorden. Inzenders worden via de email op de hoogte gehouden van de voortgang van het boek.

> Deel ook uw passie voor het eiland met anderen. Zou top zijn als u mee doet.

> Voor info over deel 2: Klik hier.


- Onderzoek zeevogels en plastic
   Hulp van publiek is welkom!

Vindt u tijdens uw wandeling op het strand of de Waddendijk dode vogels, neem die dan zo mogelijk mee en meld het in ieder geval bij Erik Jansen (tel. 06 21201400) of mail hem. Het gaat om vogelkadavers die redelijk vers zijn en daarbij alleen om de noordse stormvogel, de zwarte- en grote zee-eend, de drietandmeeuw en de eider. Erik zorgt dat de kadavers in de vriezer komen en ter hand worden gesteld voor onderzoek door medewerkers van de Universiteit Wageningen. Deze Universiteit doet onderzoek naar de mate van plasticvervuiling op zee.


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.


- Veestapel verkleinen; Schiermonnikoger kaas maken

Op Schiermonnikoog komt dankzij een eigen eilander streekproduct een betere aansluiting tussen landbouw en natuur. Zeven boeren gaan over op natuurinclusieve landbouw en produceren daarvoor hun eigen kaas.

 

De veehouders verminderen op eigen initiatief hun veestapel met 35%, maar verliezen inkomsten met deze keuze. Dat kan gecompenseerd worden door het produceren van Schiermonnikoger kaas. In 2019 start het onderzoek naar de vraag van de eilander horeca, de markt en hoe de productie plaats moet vinden. In 2020 kunnen dan de eerste kaasjes in de schappen liggen.

Doordat op het eiland intensief geboerd wordt, is de neerslag van stikstof op de duinen en kwelders te hoog. Deze stikstofdepositie moet volgens het beheerplan van de duinen met 35% verlaagd worden. Het lagere aantal koeien zorgt naast een vermindering van de stikstofdepositie ook voor een betere biodiversiteit in de polder. De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog ontvangt van de provincie Friesland een subsidie van 153.300 Euro om de noodzakelijke maatregelen te treffen.