Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- 2018 wordt een bijzonder jaar op Schiermonnikoog!


- Hoog water verwacht vandaag en morgen

Er wordt weer hoog water verwacht. Vandaag vanaf 10.00 uur (193 cm) en
morgen om 09.50 uur (210 cm). Dus... niet parkeren van auto's op de veerdam!


- Groot onderhoud reddingboten KNRM

Het materieel waarmee de KNRM Schiermonnikoog werkt heeft veel te verduren. Hoge golven, zout water, slib, weer en wind en extreme omstandigheden. En dan is er tijd voor groot onderhoud. De boten worden naar de scheepswerf gebracht en daar wordt alles grondig nagekeken, vervangen of - als dat nodig is - gereviseerd. Nog even en beide reddingboten zijn weer op hun vertrouwde plek op het eiland. In de tussentijd is er vervangend materiaal: de 'Dorus Rijkers' en de 'Veronica'.


- Bankjes op het eiland

Uit een enquête blijkt dat het meest favoriete bankje op het eiland zich bevindt op de strandovergang bij het Westerburenpad (Paal 2, bankje nr 1 op de kaart), op de voet gevolgd door de Bank van Banck (nr 9). Ook het bankje bij de vuurtoren (nr 14) en bij de strandwegovergang bij het Jacobspad (nr 42) scoren goed. 


- Stenen op het strand

Het college van Burgemeester en Wethouders en Rijkswaterstaat (RWS) hebben afspraken gemaakt over het opruimen van stenen en puinresten op het strand. De stenen kunnen gevaarlijk en vervelend zijn bij het zwemmen of bij andere activiteiten in het water en op het strand. De puinresten zijn afkomstig van een strekdam die RWS begin jaren '70 van de vorige eeuw heeft aangelegd. Vanaf 2018 inspecteert RWS voor het badseizoen de situatie op het strand. Het zichtbare deel van de strekdam wordt verwijderd. De gemeente zorgt voor het ruimen van kleinere hoeveelheden (zwerf) stenen tijdens het badseizoen.


- Retourkaart veerboot 10 cent duurder

Reizigers naar het eiland gaan 10 cent per retour meer betalen, zo maakt vervoerder Wagenborg Passagiersdienst bekend. De prijsverhoging is per direct ingegaan, waardoor een retourticket nu 12,95 Euro per stuk kost.


- Schiermonnikoog op 5e plaats bij 'Het mooiste van Friesland'

De historische huizen op het eiland behaalden op 16 november de vijfde plaats van in totaal 100 geselecteerde mooie plekken in de provincie Friesland. Vooraf was een lijst van honderd opgesteld uit 350 publieksnominaties. Daaruit volgde afgelopen zomer een Top Tien. Winnaar is het Eise Eisinga-planetarium in Franeker. Schiermonnikoog is trots op de behaalde 5e plaats.


- Minister Wiebes vindt dat proefboring kan doorgaan

Minister Wiebes meent dat een proefboring naar gas 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog kan doorgaan. Dat zei hij op 14 november in de Tweede Kamer. Er is aan de voorwaarden voldaan, maar het kan nog 'heel lang duren' voordat er gewonnen wordt, aldus Wiebes. "De winningsmogelijkheden zijn nog onhelder. Deze boring is niet te vergelijken met de winning in Groningen. Het zal geen gemeenschap bedreigen..."

Eerder fervente tegenstanders van gaswinning - D66 en de Christen Unie - zien onvoldoende gronden om het proces stop te zetten. Bovendien is de Noordzee geen kwetsbare Waddenzee, vinden zij... Tijdens het debat op 14 november lanceerden de oppositie zeven moties tegen door voorgenomen boring door het bedrijf Hansa

Omdat het een gasvondst op de Noordzee betrof waren, wat de minister betreft, de regels voor extra bescherming voor natuurgebieden uit de nieuwe Mijnbouwwet niet van toepassing. 

Minister Wiebes liet duidelijk merken ambities te hebben om minder aardgas in Nederland te gaan verbruiken. Maar hij koppelde die ambitie niet meteen aan de eerste kans die zich voordeed om ook de winning van aardgas af te bouwen. De oproep uit Noord-Nederland om nou juist dat te doen, werd door de minister niet overgenomen.


- De Raad van State vernietigt eerder genomen besluiten

De Raad stelde onlangs vast dat de besluiten van voormalig minister Kamp niet goed zijn onderbouwd en over moeten. Kamp had meer oog moeten hebben voor de veiligheid van de inwoners van Groningen, vindt de hoogste bestuursrechter. De minister ging er destijds van uit dat het niet mogelijk was om de risico's van gaswinning te beoordelen, maar hij had er meer onderzoek naar kunnen doen meent de Raad van State. Ook heeft de minister niet duidelijk gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de gaswinning te beperken.

Dat er in 2018 wel 'gewoon' 21,6 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen, is een tussenoplossing. Doordat de gaswinningsbesluiten zijn vernietigd, zou eigenlijk het oude besluit uit 2007 van kracht worden. Daarin is geen limiet vastgelegd. Dat zou inhouden dat de NAM ongelimiteerd mag winnen. Dat vond de bestuursrechter te ver gaan. Daarom heeft de Raad van State het laatste besluit (21, 6 miljard kuub) voor een jaar toegestaan.

De huidige minister Wiebes krijgt een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. 

> Zie ook het complete gasdossier op deze website.


- 3D

De scholen op Schiermonnikoog hebben sinds dit schooljaar een 3D-printer. De Inspecteur Boelensschool en de basisschool Yn de Mande zullen zelf het meest gebruik maken van deze printer, maar de scholen willen ook een werkplek beginnen waar de eilanders 3D kunnen printen. De scholen hopen dat ze de werkplek later nog kunnen uitbreiden met robots, drones en meer technische snufjes.


- Winter op het eiland

Hoe gaat de winter er uit zien op het eiland? Dat is nu nog onbekend. Dat het prachtige plaatjes kan opleveren ziet u op onze archiefpagina 'Winter op het eiland'. Kijkje nemen? Klik hier.


- Nieuwe bestemming oude brandweerkazerne

De gemeente heeft plannen om in de oude brandweerkazerne (foto) een nautisch museum te vestigen. Tevens moet daar ook de oudheidkamer van de cultuurhistorische vereniging komen. Het dak krijgt een onderhoudsbeurt. Grote reparaties werden eerder uitgesteld omdat de toekomst van het gebouw lange tijd onzeker was toen er plannen waren voor een nieuw bezoekerscentrum ('De Promenade') nabij deze plek.


- Schaalverkleining

De zeven melkveehouders op het eiland overleggen met hun zuivelcoöperatie Friesland Campina over het opzetten van een zuivelfabriekje op het eiland. Het idee is om circa 3 miljoen kilo eilander melk te verwerken tot kaas in een fabriek op het erf van een van de boeren. Van die hoeveelheid melk kan 300.000 kilo kaas worden gemaakt (thans is de opbrengst nog 5,5 miljoen kilo melk.) Volgens de boeren is een zuivelfabriek onder de vlag van Friesland Campina de meest haalbare optie om de veestapel van 650 melkkoeien fors in te krimpen. Een inkrimping die noodzakelijk is om de ammoniak uitstoot omlaag te brengen. Friesland Campina is bereid om mee te denken over het plan.

Met het inkrimpen van de veestapel, waaraan het merendeel van de melkveehouders in Nederland een bijdrage moet leveren, moet Nederland weer onder het 'fosfaatplafond' komen.


- Kom op Verhaal 

De werkgroep ‘Kom op Verhaal’ organiseert in 2018 bijzondere activiteiten op Schiermonnikoog waarbij kunst, cultuur en identiteit centraal staan. U kunt in 2018 uitzien naar een kunstfestival, diverse voorstellingen en optredens, eilandfilms, lezingen & verhalen en een waar juttersfeest.

Kom, bekijk de wereld eens door de ogen van de eilanders. Voel, hoe het tij ons ritme bepaalt. Zie, met hoeveel moois we omringd zijn. Ga eens zitten, onthaast je, dan vertellen wij een verhaal!  Hiermee willen we laten zien hoe bijzonder ons eiland is. Een gemeenschap van o.a. jutters en redders, van verhalenvertellers en kunstenaars op een unieke plek in Friesland. Welkom op ons magische eiland…