Nieuws

> activiteiten  (overzicht)           > agenda  (incl. excursies) 


- Schiermonnikoog postzegels

Op maandag 20 mei 2019 ontving Burgemeester Ineke van Gent de eerste Schiermonnikoog- postzegels uit handen van Diana Lansu van PostNL.

De postzegelserie Mooi Nederland staat in 2019 in het teken van de Nederlandse Waddeneilanden. Eerder dit jaar verschenen al postzegels over Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland. Ook verschijnt er een verzamelvel over alle 5 de eilanden.

De postzegels zijn te koop bij VVV Schiermonnikoog en PostNL.


- Rommel op zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Op het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, liggen nog veel spullen na de containerramp aan het begin van dit jaar. Het gaat onder meer om speelgoed, printplaten en koelkastonderdelen die voor de helft onder het zand bedolven zijn. Nynke Dijkstra die de rommel onlangs ontdekte gaat proberen om samen met vrijwilligers de rommel op te ruimen.


- Prachtige muurschilderingen

Cafetaria 'De Halte' aan de Reeweg is enkele prachtige muurschilderingen rijker, gemaakt door Antoinet Burgler-Staring. Een bezoekje waard!


- Verloren gewaande paardenbloemensoort ontdekt

Leden van de vereniging voor veldbiologie 'Herbarium Frisicum' ontdekten op 11 mei op de westzijde van het eiland een verloren gewaande paardenbloemensoort, de Taraxacum Euryphyllum. Deze soort werd vijftig jaar geleden voor het laatst aangetroffen op Texel.


- De witte (zuider) toren

De Zuidertoren is weer wit!   Foto: Toos Sterkenburg.


- Een eigen zuivelcoöperatie

Sinds 1 april heeft Schiermonnikoog een eigen zuivelcoöperatie die opgericht is door de zeven melkveehouders op het eiland. het is een stap in het project van de boeren om de veestapel met minimaal 35% in te krimpen omdat de koeien nu te veel stikstof produceren. Met de veestapel die overblijft willen de boeren kaas gaan maken. Het zuivelfabriekje komt bij een van de boeren te staan. Naar verwachting komt eind van dit jaar of begin volgend jaar de eerste kaas van eilander bodem.


- Onderzoek zeevogels en plastic
   Hulp van publiek is welkom!

Vindt u tijdens uw wandeling op het strand of de Waddendijk dode vogels, neem die dan zo mogelijk mee en meld het in ieder geval bij Erik Jansen (tel. 06 21201400) of mail hem. Het gaat om vogelkadavers die redelijk vers zijn en daarbij alleen om de noordse stormvogel, de zwarte- en grote zee-eend, de drietandmeeuw en de eider. Erik zorgt dat de kadavers in de vriezer komen en ter hand worden gesteld voor onderzoek door medewerkers van de Universiteit Wageningen. Deze Universiteit doet onderzoek naar de mate van plasticvervuiling op zee.


- Hoogspanningsverbinding

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van een toekomstig windpark op de Noordzee (ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland. Het college van Burgemeester en wethouders is voorstander van duurzame-energieopwekking en gaat daarom met de initiatiefnemers in gesprek over mogelijke traces met daaraan verbonden voorwaarden. Voor meer info, zie website van de initiatiefnemers.


- Vier maanden na de ramp met de MSC Zoe...

Begin dit jaar verloor de MSC Zoe 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden. Twee derde van het afval is opgeruimd, maar 1300 ton zwerft nog rond. De kosten van het opruimen en bijvoorbeeld het onderdak bieden aan de militairen die meewerkten bij het opruimen, zijn nog steeds niet vergoed... Burgemeester Ineke van Gent is niet van plan om te onderhandelen met de reder, maar wil gewoon dat de onkosten vergoed worden. En ook de kosten die nog volgen als er rondzwervend materiaal aanspoelt en opgeruimd dient te worden. Van Gent: 'Dat opruimen kunnen we niet allemaal met vrijwilligers doen. Op het eiland heb je plekken die echt moeilijk bereikbaar zijn'.


- Chips

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is zeecontainers te voorzien van chips zodat ze te allen tijde te traceren zijn. Dat bleek dinsdagavond tijdens het debat in de Tweede Kamer over de containerramp.


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.