Nieuws- Filmpje van een Open Dag KNRM


- T/m 23 augustus stremming N361 (Groningen - Lauwersoog)

De N361 tussen Groningen en Lauwersoog is een gebruikelijke route voor automobilisten vanuit Groningen om naar de boot in Lauwersoog te rijden. Tot en met 23 augustus is een deel van deze weg gestremd. Tussen het begin van de Provinciale weg (vanuit Groningen gezien) en de Munnikeweg (tussen Adorp en Sauwerd) is de weg volledig gestremd voor doorgaand verkeer. En daarmee ook voor mensen die naar Lauwersoog rijden vanuit Groningen. Ook voor OV-passagiers richting Lauwersoog heeft deze stremming gevolgen. 

Er is voor reizigers richting Lauwersoog een omleidingsroute ingesteld: vanuit Groningen kan autoverkeer het beste via Aduard, Grijpskerk en Zoutkamp richting Lauwersoog. Als deze route wordt gevolgd, betekent dit een extra reistijd van circa 8 minuten. 

Buslijn 65 (richting Lauwersoog) rijdt tijdens de stremming niet de gebruikelijke route tussen Kardinge en de Munnikeweg. De haltes die hier tussenin liggen, vervallen. Passagiers uit Adorp kunnen opstappen bij een tijdelijke nieuwe halte bij de Munnikeweg. Buslijn 163 - de rechtstreekse verbinding naar Lauwersoog - gaat na Kardinge via Aduard, Grijpskerk en Zoutkamp naar Lauwersoog. Ook hier geldt dat de haltes in het gestremde gebied vervallen. Qbuzz houdt passagiers op de hoogte via eigen kanalen (onder andere via OV9292 en op de schermen in de bussen) van de vervallen haltes en de nieuwe busroutes.


- Zandsuppletie met een jaar uitgesteld

Het besluit over de zandsuppleties voor de kust bij Schiermonnikoog is met een jaar uitgesteld. Rijkswaterstaat verwacht dat de noordwestkant van het eiland op natuurlijke wijze kan herstellen van de erosie, maar dat is nog niet zeker. Daarom wordt de situatie volgend jaar opnieuw bekeken. Door uitstel van de suppleties komt de veiligheid van het eiland niet in gevaar, zeggen Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.
 

Er zal volgend jaar in overleg met experts worden gekeken hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast het opspuiten van extra zand ook alternatieven zijn om de waterveiligheid te waarborgen. Ook is er een jaar langer tijd om met inwoners van het eiland in gesprek te gaan. Het betekent dat mogelijk zandsuppletie niet dan in 2021 kunnen plaatsvinden.


- Verhalen van eilandliefhebbers, deel 3

Deel 3 van de serie 'Schiermonnikoog, verhalen van eilandliefhebbers' vordert. De eerste 55 mooie verhalen zijn binnen! En... er is nog ruimte voor uw verhaal over het eiland. Ervaringen, belevenissen, uw eerste kennismaking met het eiland enzovoort. Het boek komt eind van dit jaar uit en zal het allerlaatste boek zijn in deze serie van drie boeken als ode aan het eiland.

Insturen van een verhaal kan nog tot eind september via het mailadres van de samensteller: kieckens@hotmail.com. Er is geen limiet aan het aantal woorden. Inzenders worden via de email op de hoogte gehouden van de voortgang van het boek. Doet u mee metdeel 3?


- Burgemeester Ineke van Gent is boos

In de Tweede Kamer beloofde rederij MSC eindelijk over de brug te komen met miljoenen aan schadegeld. Van de gevraagde 3,35 miljoen Euro voor de gevolgen van de containerramp met de Zoe is rond 26 juli slechts 600.000 Euro overgemaakt. De Waddenburgemeesters zijn echter kwaad. Van de door hen gevraagde 280.000 Euro kregen ze amper 100.000 Euro overgemaakt. Burgemeester Ineke van Gent: "Ik ben hier heel erg flauw van".


- KNRM Lifeguards

Tot zondag 1 september zijn de KNRM Lifeguards weer actief op het strand ter hoogte van paviljoen De Marlijn. Zij zorgen voor strandbewaking en houden toezicht op recreanten op het strand en in de zee. Zij informeren strandbezoekers over de gevaren van de zee, verlenen EHBO en herenigen verloren kinderen bij hun familie.


- Ansichtkaarten als bewustwording

Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de eilander basisschool hebben als onderdeel van het project 'Beste eilandgast' gedichten gemaakt over de gevolgen van het gebruik van plastic en het afval dat daaruit voortkomt. De vijf mooiste gedichten zijn gedrukt als ansichtkaart, die een kleurrijke vormgeving kregen van kunstenaarscollectief Sjain. Op 4 juli werden de kaarten aangeboden aan burgemeester Ineke van Gent. De kaarten zijn deze zomer bij verschillende winkels op het eiland te koop.
 

Het doel van de kaarten: toeristen overhalen om geen afval achter te laten op het eiland en om te helpen met opruimen van het afval dat er toch steeds komt. Nog steeds spoelt er troep aan op Schiermonnikoog, afkomstig van MSC Zoë. ,,En ook van andere schepen”, zegt Thom Verheul, een van de initiatiefnemers van het project Beste eilandgast. Er gebeurt meer dan alleen de ansichtkaarten, al zijn die straks goed zichtbaar op Schier. ,,We hangen ook juttassen op bij jutbakken op de strandovergangen, om toeristen uit te nodigen het strand op te ruimen. Dat blijft nodig. En in ruil voor een volle tas krijgen ze een kopje koffie”, zegt Verheul.


- Huishoudkit

Op het eiland is een plasticvrije huishoudkit gemaakt die eigenaren van gastverblijven kunnen aanvragen voor hun bezoekers. Er zitten onder meer natuurvriendelijke vaatdoeken in, rieten rietjes en papieren boterhamzakjes. Initiatiefneemster Petra Olgers: "We proberen zo te stimuleren om geen plastic te gebruiken. Er is nu een beperkt aantal 'kits' gemaakt, maar als het een succes is, komen er meer'. Foto: Petra Olgers (rechts) reikt een huishoud kit uit (Foto RTV Noord).


- UNESCO en het Waddengebied

De Waddenvereniging meldde onlangs in een brief aan Unesco Werelderfgoed centrum in Parijs haar zorgen over de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met het behoud van Werelderfgoed Waddenzee in relatie tot beslissingen rond het thema mijnbouw/aardgaswinning. Unesco heeft minister Wiebes om opheldering gevraagd over de mijnbouwactiviteiten in het waddengebied en aangegeven dat er reden tot zorg is over deze activiteiten. 

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden heeft in een brief aan de minister laten weten de oproep van Unesco te ondersteunen en vragen het Kabinet dit zeer serieus te nemen ter bescherming en het behoud van de Waddenzee. Al eerder gaven de Waddeneilanden het signaal af dat de gaswinning afgebouwd moet worden. Het samenwerkingsverband sprak haar zorg uit dat de economie van de Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen. 

'De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen op korte afstand van de eilanden', laat het samenwerkingsverband weten.


- Vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de Waddenzee laten bundelen in de RiverGuide Recreant-app. Door deze update kunnen vaarrecreanten op de Waddenzee sneller bij relevante informatie, waardoor de wadtocht voorspoediger kan verlopen.

 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de nautische veiligheid op de Waddenzee en  heeft veel informatie beschikbaar voor vaarweggebruikers om een veilige tocht van- en naar de Waddeneilanden te maken. Deze informatie blijkt echter lastig te vinden, zeker als je niet dagelijks op het Wad vaart. Het grote voordeel van de app is dat deze nu alles bundelt. 


- Rook- en stookverbod

Er geldt een rook- en stookverbod voor het buitengebied van het eiland. Het verbod geldt voor de bossen, duingebieden, natuurgebieden en voor de wegen en bermen buiten het dorp. In het openbare buitengebied mag niet meer gerookt worden. Open vuren zijn niet meer toegestaan.


- Waddenfonds investeert in projecten

Het Waddenfonds steekt meer dan 10 miljoen euro in twee projecten die de leefomstandigheden van vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook wordt er 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van een onderwatervlieger die duurzame energie opwekt.

De projecten maken onderdeel uit van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Dat is een meerjarig programma om investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken. Sinds 2016 zijn bijna 20 projecten via het IKW in praktijk gebracht.

Vogelbescherming Nederland krijgt bijna 7 miljoen van het Waddenfonds om de omstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren. Met dat geld wordt een vogeleiland met kwelder aan de zuidkant van Schiermonnikoog aangelegd. Ook komen er twee broedeilanden, een broedgebied voor steltlopers, een wandelroute en een vogelkijkhut. Het project Wij & Wadvogels kost in totaal 15 miljoen euro.


- De Tuin naast de Branding

Op het adres Heereweg 2H vindt u een bijzondere tuin. Het is een zelfpluktuin waar u zelf (klein) fruit en bloemen plukken en groente kunt oogsten. Op de website is iedere week te lezen wat er geoogst kan worden. Gewoon rondkijken en genieten kan natuurlijk ook. Uitgangspunt op de Tuin is om goed voor de aarde te zorgen. Zo worden er geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Het zaad, plant- en pootgoed is zoveel mogelijk biologisch.

> Meer weten? Zie website van de Tuin.- Magazine over vaarrecreatie

Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft onlangs het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over de vaarrecreatie op de Waddenzee. Het magazine ligt deze zomer bij tal van jachthavens in het Waddengebied. In het boekwerkje blikken overheden, watersportorganisaties en natuurverenigingen terug op tien jaar samenwerking. Ook worden enkele thema's van de toekomst aangestipt, zoals de bereikbaarheid van jachthavens en het doorzetten van de Erecode voor Wadliefhebbers.

> Magazine downloaden? Klik hier.


- Strandrolstoel

Er is een nieuwe mogelijkheid bij om het strand aan het einde van de Badweg te bezoeken. De gemeente heeft een elektrisch aangedreven strandrolstoel voor een periode van 7 maanden gehuurd. Voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel wordt het nu mogelijk om zelf het strand op te gaan. De eigenaar van restaurant Noderstraun aan het einde van de Badweg beheert de elektrische strandrolstoel.


- Een eigen zuivelcoöperatie

Sinds 1 april heeft Schiermonnikoog een eigen zuivelcoöperatie die opgericht is door de zeven melkveehouders op het eiland. Het is een stap in het project van de boeren om de veestapel met minimaal 35% in te krimpen omdat de koeien nu te veel stikstof produceren. Met de veestapel die overblijft willen de boeren kaas gaan maken. Het zuivelfabriekje komt bij een van de boeren te staan. Naar verwachting komt eind van dit jaar of begin volgend jaar de eerste kaas van eilander bodem.


> Wat is er te doen op het eiland?  Klik hier voor onze altijd actuele agenda.