Privacyverklaring Schierweb.nl

De heer Kieckens, webbeheerder van de website www.schierweb.nl en wonende aan de Graaf Dirklaan 5, 3434 SX Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.schierweb.nl
Graaf Dirklaan 5
3434 SX Nieuwegein
0306065301


De heer Kieckens is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via kieckens@hotmail.com of via info@schierweb.nl .

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De heer Kieckens verwerkt enkel persoonsgegevens die iemand inzendt via het contactformulier op de website. Deze gegevens (emailadres en vraag) worden enkel gebruikt om een vraag van een bezoeker te beantwoorden of hem/of haar in te schrijven voor de email-nieuwsbrief als daarom wordt gevraagd. Er worden geen social media plugins gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website www.schierweb.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kieckens@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De heer Kieckens verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Verzenden van onze nieuwsbrief indien u om het toegestuurd krijgen van de Nieuwsbrief heeft verzocht via de contactpagina op de website of om u een antwoord te zenden op uw vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De heer Kieckens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien door de websitebezoeker om toezending van de Schierweb Nieuwsbrief wordt verzocht, wordt zijn of haar emailadres opgeslagen om toekomstige nieuwsbrieven te kunnen verzenden. Het emailadres wordt bewaard in een bestand totdat de betreffende persoon zich uitschrijft voor de Nieuwsbrief. Indien het via het contactformulier om een vraag gaat, wordt deze vraag door de heer Kieckens beantwoord en wordt het emailadres van de vragensteller vervolgens niet opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De heer Kieckens verstrekt nimmer persoons (email) gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De heer Kieckens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De heer Kieckens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De heer Kieckens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kieckens@hotmail.com